Khấu trừ thuế GTGT

  • Thread starter DOKIMBICH
  • Ngày gửi
D

DOKIMBICH

Sơ cấp
28/8/05
12
0
0
HN
#1
Cả nhà ơi giúp em với. Cty em kinh doanh sản phẩm phần mềm, sản phẩm phần mềm thì không chịu thuế còn phần bảo hành bảo trì phần mềm thì vẫn thuộc đối tượng chịu thuế. Đặc thù của của cty em là là làm theo dự án mấy tháng mới có doanh thu một lần. Tháng 6 này bọn em có doanh thu về phần bảo trì bảo hành (chịu thuế suất 10%) nghĩa là có doanh thu về phần chịu thuế but không có doanh thu của phần không chịu thuế. Nếu như thế thì em thực hiện khấu trừ thuế như thế nào bây giờ? (Vì theo em được biết đối với doanh nghiệp vừa kd sp chịu thuế và ko chịu thuế thì phần thuế được khấu trừ tính bằng cách thuế GTGT đầu vào nhân với tỉ lệ phần trăm của doanh thu chịu thuế/tổng doanh thu). Mấy tháng trước vì không có doanh thu nên trong tờ khai thuế ở mục tổng số thuế GTGT đựoc khấu trừ kỳ này e đều để bằng 0 (Theo anh quản lý DN ở chi cục thuế hướng dẫn em thì tháng nào có doanh thu thì tính theo tỷ lệ % doanh thu để được khấu trừ còn tháng nào không có thì ko dc khấu trừ). Chính vì thế mà tháng 5 e chỉ để 1 số hóa đơn vì hóa đơn còn lại em dồn để kê khai sang tháng 6 để được khấu trừ thuế but e không biết tính tỷ lệ % như thế nào bây giờ vì chỉ có mối doanh thu của phần chịu thuế mà ko có doanh thu của phần ko chị thuế? Mọi người giúp em với nhé. Thanks nhiêu........nhiều....
 
Sửa lần cuối:
M

menhimcon

Sơ cấp
26/5/07
9
0
0
Lao Cai
#2
Cả nhà ơi giúp em với. Cty em kinh doanh sản phẩm phần mềm, sản phẩm phần mềm thì không chịu thuế còn phần bảo hành bảo trì phần mềm thì vẫn thuộc đối tượng chịu thuế. Đặc thù của của cty em là là làm theo dự án mấy tháng mới có doanh thu một lần. Tháng 6 này bọn em có doanh thu về phần bảo trì bảo hành (chịu thuế suất 10%) nghĩa là có doanh thu về phần chịu thuế but không có doanh thu của phần không chịu thuế. Nếu như thế thì em thực hiện khấu trừ thuế như thế nào bây giờ? (Vì theo em được biết đối với doanh nghiệp vừa kd sp chịu thuế và ko chịu thuế thì phần thuế được khấu trừ tính bằng cách thuế GTGT đầu vào nhân với tỉ lệ phần trăm của doanh thu chịu thuế/tổng doanh thu). Mấy tháng trước vì không có doanh thu nên trong tờ khai thuế ở mục tổng số thuế GTGT đựoc khấu trừ kỳ này e đều để bằng 0 (Theo anh quản lý DN ở chi cục thuế hướng dẫn em thì tháng nào có doanh thu thì tính theo tỷ lệ % doanh thu để được khấu trừ còn tháng nào không có thì ko dc khấu trừ). Chính vì thế mà tháng 5 e chỉ để 1 số hóa đơn vì hóa đơn còn lại em dồn để kê khai sang tháng 6 để được khấu trừ thuế but e không biết tính tỷ lệ % như thế nào bây giờ vì chỉ có mối doanh thu của phần chịu thuế mà ko có doanh thu của phần ko chị thuế? Mọi người giúp em với nhé. Thanks nhiêu........nhiều....

Theo quy định của Luật thuế GTGT nếu bạn kinh doanh của mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế thì hàng tháng số thuế đầu vào được khấu trừ bạn tạm căn cứ trên tỷ lệ doanh thu chịu thuế và doanh thu không chịu thuế phát sinh trong tháng để phân bổ. Đến cuối năm bạn sẽ căn cứ trên doanh thu chịu thuế và doanh thu không chịu thuế thực tế phát sinh trong năm để điều chỉnh lại số thuế đã được khấu trừ. do đó, hàng tháng bạn cứ vô tư kê khai thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ doanh thu chịu thuế trên doanh thu không chịu thuế di. trường hợp chỉ phát sinh doanh thu không chịu thuế thì không được khấu trừ. nếu ngược lại thì được khấu trừ toàn bộ đầu vào phát sinh trong tháng. Tuy nhiên vì thời hạn kê khai đầu vào được trong thời hạn 3 tháng nên để trách phát sinh thuế phải nôp nhiều thì bạn có thể để dồn đến tháng phát sinh hàng chịu thuê để kê khai đầu vào ( tất nhiện phải trong hạn) thì sẽ được khấu trừ. đến cuối năm bạn sẽ điều chỉnh số thực tế được khấu trừ theo biểu mẫu 02C/GTGT kèm theo tờ khai thuế GTGT Tháng 1 năm sau.
 
M

menhimcon

Sơ cấp
26/5/07
9
0
0
Lao Cai
#3
Cả nhà ơi giúp em với. Cty em kinh doanh sản phẩm phần mềm, sản phẩm phần mềm thì không chịu thuế còn phần bảo hành bảo trì phần mềm thì vẫn thuộc đối tượng chịu thuế. Đặc thù của của cty em là là làm theo dự án mấy tháng mới có doanh thu một lần. Tháng 6 này bọn em có doanh thu về phần bảo trì bảo hành (chịu thuế suất 10%) nghĩa là có doanh thu về phần chịu thuế but không có doanh thu của phần không chịu thuế. Nếu như thế thì em thực hiện khấu trừ thuế như thế nào bây giờ? (Vì theo em được biết đối với doanh nghiệp vừa kd sp chịu thuế và ko chịu thuế thì phần thuế được khấu trừ tính bằng cách thuế GTGT đầu vào nhân với tỉ lệ phần trăm của doanh thu chịu thuế/tổng doanh thu). Mấy tháng trước vì không có doanh thu nên trong tờ khai thuế ở mục tổng số thuế GTGT đựoc khấu trừ kỳ này e đều để bằng 0 (Theo anh quản lý DN ở chi cục thuế hướng dẫn em thì tháng nào có doanh thu thì tính theo tỷ lệ % doanh thu để được khấu trừ còn tháng nào không có thì ko dc khấu trừ). Chính vì thế mà tháng 5 e chỉ để 1 số hóa đơn vì hóa đơn còn lại em dồn để kê khai sang tháng 6 để được khấu trừ thuế but e không biết tính tỷ lệ % như thế nào bây giờ vì chỉ có mối doanh thu của phần chịu thuế mà ko có doanh thu của phần ko chị thuế? Mọi người giúp em với nhé. Thanks nhiêu........nhiều....

Theo quy định của Luật thuế GTGT nếu bạn kinh doanh của mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế thì hàng tháng số thuế đầu vào được khấu trừ bạn tạm căn cứ trên tỷ lệ doanh thu chịu thuế và doanh thu không chịu thuế phát sinh trong tháng để phân bổ. Đến cuối năm bạn sẽ căn cứ trên doanh thu chịu thuế và doanh thu không chịu thuế thực tế phát sinh trong năm để điều chỉnh lại số thuế đã được khấu trừ. do đó, hàng tháng bạn cứ vô tư kê khai thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ doanh thu chịu thuế trên doanh thu không chịu thuế di. trường hợp chỉ phát sinh doanh thu không chịu thuế thì không được khấu trừ. nếu ngược lại thì được khấu trừ toàn bộ đầu vào phát sinh trong tháng. Tuy nhiên vì thời hạn kê khai đầu vào được trong thời hạn 3 tháng nên để trách phát sinh thuế phải nôp nhiều thì bạn có thể để dồn đến tháng phát sinh hàng chịu thuê để kê khai đầu vào ( tất nhiện phải trong hạn) thì sẽ được khấu trừ. đến cuối năm bạn sẽ điều chỉnh số thực tế được khấu trừ theo biểu mẫu 02C/GTGT kèm theo tờ khai thuế GTGT Tháng 1 năm sau.
 
K

KT Tre

Sơ cấp
24/4/09
7
0
0
HN
#4
Trong trường hợp của bạn thì sẽ được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của tháng đó vì bạn chỉ có phần doanh thu của phần dịch vụ (bảo hành bảo trì). Nhân đây mình cũng muốn hỏi mọi người luôn là vì cty mình cũng là cty phần mềm, phần thuế không được khấu trừ sẽ được hoạch toán vào chi phí nhưng mình không hiểu về cơ chế vào sổ sách, ai biết về vấn đề này thì tư vấn giùm mình nha. Thanks!
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • thoibimat
  • xediengiatot
  • satthu2032
Xem nhiều