Resource icon

Mẫu 2.9 - Báo cáo tình hình hoạt động đại lý thuế 2021-09-04

No permission to download
  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Webketoan Hub submitted a new resource:

Mẫu 2.9 - Báo cáo tình hình hoạt động đại lý thuế - Mẫu 2.9 - Báo cáo tình hình hoạt động đại lý thuế

Quyết định số 1587/QĐ-BTC ngày 18/8/2021 của Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp đang hoạt động lĩnh vực Đại lý thuế phải báo cáo định kỳ hằng năm cho Cục Thuế về tình hình hoạt động đại lý thuế của mình. Đây là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC.

Read more about this resource...
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều