Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

  • Thread starter sec
  • Ngày gửi
S

sec

Sơ cấp
4/10/07
19
0
0
33
Ha Noi
#1
ca nhà à, em dang cần giấy DNTT tạm ứng ai có cho em ngay nha. em dang cần. cám ơn cả nhà.
 
C

CK7

Sơ cấp
6/3/07
31
0
0
HN
#2
Bạn cho mình địa chỉ email mình gửi sang cho.
 
tamnt07

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!
21/3/07
5,083
447
83
The Capital
#3
Bạn tham khảo nhé, đại loại có những nội dung như thế, còn thì tự thay đổi cho phù hợp với công ty của bạn!

Hà Nội, ngày...........tháng...........năm 200....

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Họ và tên:.................................................................................................
Bộ phận:..........................................................................................................
Thanh toán từ ngày:..................................đến ngày.............................................
Nội dung tạm ứng:.............................................................................................
.....................................................................................................................
..............................................................................................................................
Số đã tạm ứng:.................................................................................................
Số đã chi:........................................................................................................
Số hoàn ứng:....................................................................................................
Số tiền chi thêm:...............................................................................................
Số đ¬ợc thanh toán:...........................................................................................
Viết bằng chữ:..................................................................................................
..............................................................................................................................

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
 
tamnt07

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!
21/3/07
5,083
447
83
The Capital
#5
Mẫu tham khảo:

CÔNG TY CỔ PHẦN ……

Phong TCKT

giấy thanh toán tạm ứng
Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 201
Họ và tên:............................................................
Bộ phận:..............................................................
Thanh toán từ ngày:..................................đến ngày.............
Nội dung tạm ứng:......................................................
Số đã tạm ứng:........................................................................
Số đã chi:..................................................................................
Số hoàn ứng:.........................................................................................
Số tiền chi thêm:.......................................................................................
Số được thanh toán:......................................................................
Viết bằng chữ:.............................................................................

thủ trưởng Phụ trách Phụ trách người
đơn vị kế toán bộ phận đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)
 

Thành viên trực tuyến

  • satthu2032
  • pink94
Xem nhiều