Thay đổi thời gian tính khấu hao TSCĐ

  • Thread starter tygd4
  • Ngày gửi
T

tygd4

Sơ cấp
29/5/08
12
0
0
ĐăkLăk
#1
Công ty mình có một TSCĐ là xe tải trị giá 250triệu. Kế toán trước đã làm thời gian khấu hao là 15 năm (đã tính khấu hao được hơn 1 năm rồi). Bây giờ mình muốn thay đổi lại thời gian khấu hao ngắn hơn có được không? Phải làm như thế nào?
Có Văn bản nào quy định cụ thể nào về việc tính Khấu hao TSCĐ không ạ?

Mong mọi người tư vấn cho. Thanks!
 
Phupv1982

Phupv1982

Trung cấp
31/5/08
157
0
0
30 tran quoc toan
#2
Công ty mình có một TSCĐ là xe tải trị giá 250triệu. Kế toán trước đã làm thời gian khấu hao là 15 năm (đã tính khấu hao được hơn 1 năm rồi). Bây giờ mình muốn thay đổi lại thời gian khấu hao ngắn hơn có được không? Phải làm như thế nào?
Có Văn bản nào quy định cụ thể nào về việc tính Khấu hao TSCĐ không ạ?

Mong mọi người tư vấn cho. Thanks!
Bạn có thể thay đổi được ngay:
Theo công thức:

- Xác định thời gian sử dụng còn lại của tài sản cố định theo công thức sau:

T = T2 (1-t1/T1)

Trong đó:
T : Thời gian sử dụng còn lại của tài sản cố định.
T1: Thời gian đã sử dụng của tài sản cố định .( ở bạn là 15 năm)
T2: Thời gian sử dụng của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 206/1999/QĐ-BTC. (hoặc theo khung bạn muốn)
t1: Thời gian thực tế đã trích khấu hao của tài sản cố định

- Xác định mức trích khấu hao hàng năm (cho những năm còn lại của tài sản cố định) như sau:
Mức trích khấu hao ( Giá trị còn lại của tài sản cố định)
trung bình hàng năm = -------------------------------------
của tài sản ố định (Thời gian sử dụng còn lại của TSCĐ)

Ban Xem quyết định :206/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
 
Sửa lần cuối:
P

pitsomit

Xấu trai nhất web
#4
Công ty mình có một TSCĐ là xe tải trị giá 250triệu. Kế toán trước đã làm thời gian khấu hao là 15 năm (đã tính khấu hao được hơn 1 năm rồi). Bây giờ mình muốn thay đổi lại thời gian khấu hao ngắn hơn có được không? Phải làm như thế nào?
Có Văn bản nào quy định cụ thể nào về việc tính Khấu hao TSCĐ không ạ?

Mong mọi người tư vấn cho. Thanks!
bạn chỉ cần làm 1 cái cv xin đk lại thời gian trích KHTS thôi, bạn nên đọc lại cái TT 203/2009-BTC
 
N

ngocfu

Thành viên thân thiết
4/12/09
226
4
18
Quận Thủ Đức
#5
Công ty mình có một TSCĐ là xe tải trị giá 250triệu. Kế toán trước đã làm thời gian khấu hao là 15 năm (đã tính khấu hao được hơn 1 năm rồi). Bây giờ mình muốn thay đổi lại thời gian khấu hao ngắn hơn có được không? Phải làm như thế nào?
Có Văn bản nào quy định cụ thể nào về việc tính Khấu hao TSCĐ không ạ?

Mong mọi người tư vấn cho. Thanks!
Bạn làm CV gửi Chi cục Thuế.
Bạn xem Điều 10 của Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
- Mục 2. Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng, thời gian sử dụng của tài sản cố định được xác định như sau:
Thời gian sử dụng của TSCĐ = (Giá trị hợp lý của TSCĐ/Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường) x Thời gian sử dụng của TSCĐ mới cùng loại xác định theo Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư này)
Mục 3- Thay đổi thời gian sử dụng tài sản cố định:
a. Trường hợp doanh nghiệp muốn xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định mới và đã qua sử dụng khác với khung thời gian sử dụng quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, doanh nghiệp phải lập Phương án thay đổi thời gian sử dụng tài sản cố định trên cơ sở giải trình rõ các nội dung sau:
- Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế;
- Hiện trạng TSCĐ (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ tài sản, tình trạng thực tế của tài sản);
- Ảnh hưởng của việc tăng, giảm khấu hao TSCĐ đến kết quả sản xuất kinh doanh và nguồn vốn trả nợ các tổ chức tín dụng.
 

Thành viên trực tuyến

  • bepthanh
  • trinhnhai
  • KimThe1710
  • daongocnam0603
  • nguyenthaovi122017
Xem nhiều