Đánh giá lại TSCĐ đã được thanh lý

  • Thread starter tranquangtran
  • Ngày gửi
T

tranquangtran

Trung cấp
22/1/07
54
0
0
DT
Các bạn cho mình hỏi.
Công ty mình vừa thanh lý nhà kho để trả mặt bằng cho công trình xây dựng kho kiến cố. Đơn vị tự tháo dỡ, vật tư đó được nhập kho và được hội đồng Công ty đánh giá lại.
- Nay Công ty có nhu cầu xuất vật tư để cất nhà văn phòng cho phân xưởng sản xuất. Vậy mình có thể hạch toán tăng nguyên giá tài sản và ghi nhận thu nhập khác không? (theo giá được xuất dùng cho xây cất)
- Hạch toán
Nợ 211, 153
Có 711
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều