Trị giá vật liệu xuất sản phẩm 2

  • Thread starter Kitsada
  • Ngày gửi
K

Kitsada

Sơ cấp
17/1/09
12
0
0
TpHCM
Cả nhà giúp e giải mấy bài này nhe, ghi luon cách giải dùm em luon nhe'. Cám ơn cả nhà !

3.Kết quả kinh doanh năm 2006 của cty Hamko co lợi nhuận kế toán lỗ 10.000.000 đ. Biết rằng năm 2006 cty có một khoản trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ là 20.000.000 đ, việc sử chữa được thực hiện vào đầu năm 2007. Vậy thuế thu nhập DN 2006 được k.toán hạch toán là
a. N3334/C8211: 2.800.000 đ
b. DN ko phải nộp thuế
c. N8211/C3334: 2.800.000 đ
d. N8211/C3334: 5.600.000 đ

4. Công ty Soyo có hệ số khả năng thanh toán tồng quát của đầu năm 2007 là 1.39 lần, của cuối năm 2007 là 1.51 lần. Hệ số này cho biết khả năng thanh toán năm 2007 của doanh nghiệp là:
a. Tất cả đều sai
b. Bảo đảm mức độ an toàn về thanh toán
c. Gặp khó khăn khi phải thanh toán nợ đến hạn
d. Không bảo đảm mức độ an toàn về thanh toán.
 
Sửa lần cuối:
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều