Tính doanh thu ở doanh nghiệp dịch vụ

  • Thread starter cucarot84
  • Ngày gửi
C

cucarot84

Sơ cấp
5/10/09
14
0
1
Da Nang
Hiện tại công ty em mới thành lập.mặt hàng là bán vé máy bay và kinh doanh khách sạn.Doanh thu ở đây là sô hoa hồng được hưởng khi xuất bán vé.vậy khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì chi phí tính như thê nào.Ví dụ HĐ mua tài sản cố định cho khách sạn...thì mình hạch toán như thế nào?anh chị giúp em với.!
 
bendoihiuquanh

bendoihiuquanh

Cao cấp
10/7/08
238
0
0
TP. HCM
Hiện tại công ty em mới thành lập.mặt hàng là bán vé máy bay và kinh doanh khách sạn.Doanh thu ở đây là sô hoa hồng được hưởng khi xuất bán vé.vậy khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì chi phí tính như thê nào.Ví dụ HĐ mua tài sản cố định cho khách sạn...thì mình hạch toán như thế nào?anh chị giúp em với.!

Bạn mua cuốn chế độ kế toán doanh nghiệp về tham khảo.
Khi mua tài sản cố định hạch toán :
Nợ 211, 213
Nợ 1332
Có 111, 112, 331 ...
Căn cứ theo QĐ 206 mà chọ mức khấu hao :
Nợ 641, 642
Có 214
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều