Chênh lệch tỉ giá

  • Thread starter Ailoan2009
  • Ngày gửi
A

Ailoan2009

Guest
5/9/09
3
0
0
TPHCM
Các bạn có nhiều kinh nghiệm về nhập khẩu hãy chỉ cho mình cách hạch tóan nghiệp vụ sau với, mình mới làm quen với công việc nhập khẩu nên còn rất lúng túng trong hạch tóan:

1. Ngày 15/9/2009 Đơn vị mình gửi tiền ra nước ngoài để mua lô hàng trị giá 6.030EUR . Số tiền đơn vị chuyển trả ra nước ngòai là : 166.729.500 VND.
2. Ngày 22/9/2009 trên tờ khai Hảii quan trị giá tiền hàng cho lô hàng nói trên là : 144.720.000 VND, tỉ giá trên tờ khai Hải quan là : 24.000/EUR .
3. Thuế nhập khẩu lô hàng trên : 3.420.000VND , Thuế GTGT hàng nhập khẩu : 6.780.000VND.
4. Đã nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu

Mình hạch toán như vậy theo kinh nghiệm của các bạn thì mình hạch tóan đúng hay sai va cũng chỉ luon chổ sai giúp mình để mình hạch toan lại cho đúng nhé. Cám ơnn các chiến hữu thân thương.

NV1 : NỢ 331 : 166.729.500
CÓ 1121 : 166.729.500

NV2 : NỢ 1561 : 144.720.000
CÓ 331 : 144.720.000

NV3 : Thuế nhập khẩu phải nộp : NỢ 1561 :3.420.000
CÓ 3333 : 3.420.000

Thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp : NỢ 1388 : 6.780.000
CÓ 33312 : 6.780.000

Kết chuyển thuế GTGT hàng nhập khẩu : NỢ 1331 : 6.780.000
CÓ 1388 : 6.780.000
NV4: Nộp thuế nhập khẩu : NỢ 3333 : 3.420.000
CÓ 1111 : 3.420.000
Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu : NỢ 33312 : 6.780.000
CÓ 1111 : 6.780.000

* Còn Phần chênh lệch tỉ giá hạch tóan : NỢ 635 : 22.009.500
CÓ : 331 : 22.009.500
 
T

tuxedo_ta

Guest
19/4/07
60
0
0
34
hung yen
Các bạn có nhiều kinh nghiệm về nhập khẩu hãy chỉ cho mình cách hạch tóan nghiệp vụ sau với, mình mới làm quen với công việc nhập khẩu nên còn rất lúng túng trong hạch tóan:

1. Ngày 15/9/2009 Đơn vị mình gửi tiền ra nước ngoài để mua lô hàng trị giá 6.030EUR . Số tiền đơn vị chuyển trả ra nước ngòai là : 166.729.500 VND.
2. Ngày 22/9/2009 trên tờ khai Hảii quan trị giá tiền hàng cho lô hàng nói trên là : 144.720.000 VND, tỉ giá trên tờ khai Hải quan là : 24.000/EUR .
3. Thuế nhập khẩu lô hàng trên : 3.420.000VND , Thuế GTGT hàng nhập khẩu : 6.780.000VND.
4. Đã nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu

Mình hạch toán như vậy theo kinh nghiệm của các bạn thì mình hạch tóan đúng hay sai va cũng chỉ luon chổ sai giúp mình để mình hạch toan lại cho đúng nhé. Cám ơnn các chiến hữu thân thương.

NV1 : NỢ 331 : 166.729.500
CÓ 1121 : 166.729.500

NV2 : NỢ 1561 : 144.720.000
CÓ 331 : 144.720.000

NV3 : Thuế nhập khẩu phải nộp : NỢ 1561 :3.420.000
CÓ 3333 : 3.420.000

Thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp : NỢ 1388 : 6.780.000
CÓ 33312 : 6.780.000

Kết chuyển thuế GTGT hàng nhập khẩu : NỢ 1331 : 6.780.000
CÓ 1388 : 6.780.000
NV4: Nộp thuế nhập khẩu : NỢ 3333 : 3.420.000
CÓ 1111 : 3.420.000
Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu : NỢ 33312 : 6.780.000
CÓ 1111 : 6.780.000

* Còn Phần chênh lệch tỉ giá hạch tóan : NỢ 635 : 22.009.500
CÓ : 331 : 22.009.500
Câu hỏi của bạn chưa rõ lắm.Vì thông thường tỷ giá Hải quan chỉ để xác định thuế GTGT hàng nhập khẩu thôi.Nếu đây là bài tập thì đề ko có tỷ giá thực tế ngày gd do đó có thể lấy tỷ giá HQ để tính toán.Còn về phần hạch toán Ở NV3 phần thuế GTGT hàng nhập khẩu ko cần phải tách làm 2 bước ghi lun bút toán: N1331/Co33312
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều