định khoản lãi cổ phần

  • Thread starter annahien
  • Ngày gửi
A

annahien

Sơ cấp
22/4/09
9
0
0
36
Bình Dương
Anh chị ơi, em đang không biết định khoản 2 bút toán này, Anh chị giúp em với..

1. Doanh nghiệp nhận được thông báo chia lãi cổ phần với tỷ lệ 6%. Biết rằng: doanh nghiệp hiện đang nắm giữ 2.000 cổ phiếu đầu tư dài hạn với mệnh giá 120.000 đ/CP; Giá bán trên thị trường hiện nay là 140000 đ/CP.

2. Doanh nghiệp tiến hành nhượng bán một Tài sản cố định(TSCĐ) có nguyên giá 250.000.000 đ, giá trị đã hao mòn 80.000.000 đ. Tham gia mua tài sản này có 5 đơn vị với tiền ký quỹ là 5.000.000đ/đơn vị. Kết quả đấu thầu, một đơn vị trúng thầu với giá 200.000.000 đ, thuế suất 5%. Doanh nghiệp đã nhận được tiền bán tài sản sau khi trừ đi tiền ký quỹ. Doanh nghiệp trả lại tiền ký quỹ cho các đơn vị không trúng thầu. Chi phí nhượng bán tài sản 2.500.000 đ chi bằng tiền mặt.

Có thể gửi giúp em vào hòm mail ngothithuhien86@gmail.com
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO