khấu hao tài sản cố định trong DN Xây lắp

  • Thread starter nguyen tuong
  • Ngày gửi
N

nguyen tuong

Sơ cấp
15/10/04
24
1
3
vietnam
Mình làm cho công ty xây dựng. Công ty có rất nhiều máy móc thiết bị. Khi dùng cho công trình nào thì tính khấu hao cho công trình đó. Vậy khi kết thúc công trình, công còn sử dụng nữa thì mình phải hạch toán như thế nào? Mong các bạn giúp đỡ.
 
H

hongthangph

Cao cấp
7/2/06
283
4
0
48
ha noi
Theo nguyên tắc kế toán thì bạn có thể tính khấu hao và phân bổ vào chi phí quản lý (do không sử dụng vào công trình nào) đây là quyền của doanh nghiệp .
Tuy nhiên theo quy định của luật thuế TNDN thì chi phí khấu hao của ts không đưa vào sử dụng thì sẽ không được tính là chi phí hợp lý.
Bạn cân nhắc khi thực hiện.
 
H

hoakiemtoan

Trung cấp
16/2/09
122
0
0
40
quang binh
Theo nguyên tắc kế toán thì bạn có thể tính khấu hao và phân bổ vào chi phí quản lý (do không sử dụng vào công trình nào) đây là quyền của doanh nghiệp .
Tuy nhiên theo quy định của luật thuế TNDN thì chi phí khấu hao của ts không đưa vào sử dụng thì sẽ không được tính là chi phí hợp lý.
Bạn cân nhắc khi thực hiện.
Bạn làm như vậy là hợp lý rồi, tuy nhiên phần thuế TNDN thì vẫn tính vào chi phí hợp lệ bình thường, bỡi vì trong các chi phí loại khỏi chi phí tính thuế TNDN thì không loại trường hợp này, vào theo công văn của cục thuế thì nó vẫn tính vào chi phí tính thuế (mình không nhớ rỏ số CV nữa).
Chúc các bạn thành công
 
Webketoan PRO

Xem nhiều