Hạch toán Chi nhánh phụ thuộc nhận tiền thưởng

  • Thread starter lanc
  • Ngày gửi
L

lanc

Sơ cấp
18/9/09
8
0
0
Hoàng Mai
Thưa các Bác, bác nào rảnh cho em hỏi tí:
Đơn vị em là chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Theo kế hoạch đề ra, chi nhánh em vượt kế hoạch nên được Công ty mẹ thưởng cho 1 khoản tiền nho nhỏ là A. Nhưng lại không chuyển tiền mặt mà hạch toán qua tài khoản 3363. Vậy em ghi Nợ cho TK 3363 và ghi có cho tài khoản nào hả các bác?(Vì là chi nhánh phụ thuộc nên không trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và một số quỹ khác)
Nhờ các bác chỉ giáo!
 
levanton

levanton

Cao cấp
Thưa các Bác, bác nào rảnh cho em hỏi tí:
Đơn vị em là chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Theo kế hoạch đề ra, chi nhánh em vượt kế hoạch nên được Công ty mẹ thưởng cho 1 khoản tiền nho nhỏ là A. Nhưng lại không chuyển tiền mặt mà hạch toán qua tài khoản 3363. Vậy em ghi Nợ cho TK 3363 và ghi có cho tài khoản nào hả các bác?(Vì là chi nhánh phụ thuộc nên không trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và một số quỹ khác)
Nhờ các bác chỉ giáo!

Chào bạn !

Chi nhánh không được tự trích quỹ khen thưởng, tuy nhiên đây là khoản thưởng từ cty mẹ, và có thời điểm nào đó chưa sử dụng( chưa chi thưởng cho tập thể, cá nhân), thì vẫn hạch toán tăng quỹ khen thưởng.
Mặt khác việc sử dụng TK 3363 _ một tài khoản không có trong hệ thống cũng không bàn tới, vì nhiều cty vẫn mở thêm để hạch toán, theo dõi, chỉ góp ý là nên hạch toán 336X nào đó để trừ nợ với cty chính, để dể đối chiếu với cty chính qua các TK 336, 136 là được.

Về hạch toán cụ thể :
1. Nếu cty quyết định thưởng cho chi nhánh theo danh sách người được thưởng cụ thể :
Nợ 3363
Có 334 _ cá nhân
Có 3388 - Tập thể được thường
2. Nếu cty quyết định thưởng, sau đó chi nhánh căn cứ vào số được thưởng và thành tích để bình xét,
Nợ 3363,
Có 4311,
hoặc nếu nhất định không chịu trích quỹ khen thưởng, thì
Nợ 3363
Có 3388
 
Webketoan PRO

Xem nhiều