Đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp nguyên vật liệu trực tiếp

  • Thread starter meangirl
  • Ngày gửi
M

meangirl

Sơ cấp
24/9/09
33
0
0
32
bac giang
Mọi người làm giúp em bài tập này với! Em chưa hiểu rõ lắm về phương pháp này
Sản phẩm A phair trải qua 2 giai đoạn chế biến liên tục (đơn vị tính: 1000 đ)
*Giai đoạn 1:
+) chi phí dở dang đầu kỳ: 3000
+) chi phí phát sinh trong kỳ:
chi phí NVL trực tiếp: 7000
chi phí nhân công trực tiếp: 1500
chi phí sản xuất chung: 500
*Giai đoạn 2:
+) chi phí dở dang đầu kỳ: 2500
+) chi phí phát sinh trong kỳ:
chi phí nhân công trực tiếp: 1000
chi phí sản xuất chung: 2400
Kết quả sản xuất trong kỳ:
*Giai đoạn 1: hoàn thành 80 bán thành phẩm chuyển sang cho giai đoan 2, còn lại dở dang 20 sản phẩm
*Giai đoạn 2: 70 sản phẩm hoàn thành nhập kho, dở dang 30 sản phẩm
Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ?
Cảm ơm mọi người
 
P

phanthanhloan88

Trung cấp
4/9/09
51
0
0
HN
bài này dễ mà!
Tớ sẽ tính theo phương pháp kết chuyển song song nhé!
*Chi phí giai đoạn 1 nằm trong 30 thành phẩm dở dang:
NVLTT (3000+7000)*30/100=3000
NCTT 1500*30/100=450
SXC 500*30/100=150
*Chi phí giai đoạn 2 nằm trong 30 spdd
NVLTT 2500*30/100=750
NCTT 1000*30/100=300
SXC 2400*30/100=720
Mình làm đến đây cậu cộng lại là ra nhé!
mình coi chi phí dở dang đầu kỳ trong từng giai đoạn tính vào chi phí NVLTT bỏ ngay lần đầu theo quy trình công nghệ sản xuất, còn khoản mục chi phí khác bỏ theo mức độ chế biến hoàn thành!Hệ số sản phẩm sản xuất là 1 vì theo bài ra có rồi nên hệ số quy đổi sản phẩm là 1.
Còn phương pháp kết chuyển tuần tự nữa để khi khác tớ tính cho!
Hiểu thì nhắn lại cho tớ theo email phanloan8800@yahoo.com nhé!
 
P

phanthanhloan88

Trung cấp
4/9/09
51
0
0
HN
À thiếu 100 sản phẩm mà tớ chia đó là gồm 70 sản phẩm hoàn thành và 30 sản phẩm dở dang nhé!Vì mình kết chuyển song song mà.
 
M

meangirl

Sơ cấp
24/9/09
33
0
0
32
bac giang
không mình muốn làm theo cách khác cơ. Đối với những doanh nghiệp có quy trình chế biến phức tạp, kiểu liên tục sản phẩm trải qua nhiều giai đoạn chế biến thìkhi áp dụng phương pháp đáng giá sản phẩm dở dang theo phương pháp nguyên vật liệu trực tiếp thì sản phẩm dở dang cuối kỳ ở giai đoạn 2 được đánh giá theo giá trị nửa thành phẩm (giá trị bán thành phẩm) giai đoạn trước chuyển sang
 

Xem nhiều