Lợi nhuận không trích lập hết để năm sau được không?

 • Thread starter nguyenkimtuan
 • Ngày gửi
N

nguyenkimtuan

Sơ cấp
16/5/06
13
0
0
36
Ha noi
#1
Nhờ các tiền bối giúp em vấn đề sau: Lợi nhuận trong năm của công ty cổ phần sau khi trả cổ tức, số còn lại em không trích lập hết các quỹ để chuyển năm sau được không? Có quy định nào về việc fải sử dụng hết lợi nhuận fát sinh trong năm không?
Cảm ơn các anh chị trước, mong các anh chị hồi âm sớm giúp em!
 

Thành viên trực tuyến

 • Pham Van Ngoc
 • Quỳnh Béo
 • Vi Châu
 • locan10
 • auyeuch
 • daongocnam0603
 • linhhailongvan123
 • vyngantype
 • Vincent_Han

Xem nhiều