Trích trước CP SCLTSCĐ

  • Thread starter thuphuong87
  • Ngày gửi
T

thuphuong87

Guest
12/11/09
1
0
0
gialai
Các anh( chị) giúp em định khoản nghiệp vụ này với (Năn nỉ, năn nỉ)

Năm trước DN trích trước CP SCLTSCĐ 10tr nhưng chưa phát sinh, năm nay DN thực hiện SCL từ khoản trích của năm trc và đã phát sinh 6tr. Ngoài ra trong năm nay DN lập dự phòng CP bảo hành SP là 10tr CP này chưa PS, kế toán xac định tài sản thuế thu nhập DN hoãn lại năm nay và hạch toán như thế nào?
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều