tính giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ

  • Thread starter doancham
  • Ngày gửi
D

doancham

Guest
12/11/09
14
0
0
hp
ta đều biết công thức tinh xuất kho hàng hoá theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ là:
đơn giá=(giá trị hàng tồn đầu kỳ+giá trị hàng nhập trong kỳ)/(số lượng hàng tồn đầu kỳ+số lượng hàng nhập trong kỳ).
vậy ví dụ như sau tinh ntn?
1,số dư đầ kỳ:
tk 155:15000-gồm 1500sp
tk157:30000-gồm 300sp
2, nghiẹp vụ phát sinh
a, nhập kho 3500sp - giá vốn là: 99
b, 1 cong ty trả lại hàng 1000sp- giá vốn là: 99. giá bán la: 130
c, số hàng gửi bán được chấp nhận. giá bán là: 130
d, bán 1 lô hàng 2000sp . giá bán là: 140. ben mua đã chấp nhận thanh toán.
vậy định khoản ntn ạ?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều