bài tập hạch toán kế toán trong nông nghiệp

  • Thread starter my nhan 168
  • Ngày gửi
M

my nhan 168

Guest
13/11/09
1
0
0
tphcm

1 doanh ngiệp chế biến sữa bò có thông tin kế toán tài chính như sau:
1/ các chi phí phát sinh liên quan đến sữa chế biến là 5 tr trả = tiền mặt ( thuốc phòng bệnh, chi phí kiểm nghiệm sữa, chi phí tiệt trùng..)
2/ vật tư dùng để chế biến sữa để đóng hộp tính theo giá thực tế bao gồm: đường 15tr, phụ gia 5tr, nhiên liệu 30tr,bao bì 10tr
3/ tiền lương công nhân sản xuất trực tiếp để chế biến sữa là 70tr
4/ tính và trích các khoản trả thay lương theo chế độ quy định hiện hành
5/ xác định mức khấu hao trong kỳ cho các thiết bị chế biến sữa = 70tr
6/ 1 số chi phí khác đã chi cho nhà máy chế biến sữa bằng tiền gửi ngân hàng là 30tr, tiền mặt = 20tr,phải trả lương cho công nhân quản lý = 20tr, trích các khoản trả thay lương = 25%
7/ nhập 79200kg sữa nguyên liệu đưa thẳng vào chế biến, đơn giá nhập kho = 5400đ/kg, thuế GTGT=10% chưa trả tiền người bán
8/ kết quả thu hoạch là 178000 hộp sữa nhập kho. Trong quá trình chế biến doanh nghiệp còn tạo ra 2000kg sữa chua, doanh nghiệp bán và thu được tiền mặt = 3890đ/kg
* Yêu cầu:
- định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
- tính giá thành thực tế của 1 hộp sữa thành phẩm

xin giup minh giai bai nay nhe
 
Sửa lần cuối:
L

latieumy

Guest
22/8/10
5
0
1
Thanh Hoá
* Định khoản: ( đvt 1000 đ)
1. Nợ TK 627 5.000
Có TK 111 5.000
2. Nợ TK 621 60.000
Có TK 152 60.000
( ct: Đường 15.000
Phụ gia 5.000
Nhiên liệu 30.000
Bao bì 10.000)
3. Nợ TK 622 70.000
Có TK 334 70.000
4. Nợ TK 622 70.000 * 19% = 15.010
Nợ TK 334 70.000 * 6% = 4.200
Có TK 338 70.000 * 25% = 19.210
5. Nợ TK 627 70.000
Có TK 214 70.000

6.a Nợ TK 627 50.000
Có TK 112 30.000
Có TK 111 20.000
b. Nợ TK 627 20.000
Có TK 334 20.000
c. Nợ TK 627 20.000 * 19% = 3.800
Nợ TK 334 20.000 * 6% = 1.200
Có TK 338 20.000 * 25% = 5.000
7.a. Nợ TK 155 79.200* 5,4 = 427.680
Nợ TK 133 42.768
Có TK 331 470.448
b. Nợ TK 621 427.680
Có TK 155 427.680
8.
a. Tập hợp chi phí:
+ 621: 60.000 + 427.680 = 487.680
+ 622: 70.000 + 15.010 = 85.010
+ 627: 5.000 + 70.000 + 50.000 + 20.000 + 3.800 = 148.800
Nợ TK 154 721.490
Có TK 621 487.680
Có TK 622 85.010
Có TK 627 148.800
b. Giá trị sữa chua thu được :
2000 * 3,890 = 7.780
=> Giá thành một hộp sữa:
(721.490 - 7.780)/178.000 = 4 / hộp
 
Sửa lần cuối:
L

latieumy

Guest
22/8/10
5
0
1
Thanh Hoá
Theo quy định mới, tỷ lệ các khoản trích theo lương là 30,5%. Do đề bài của bạn yêu cầu trích 25% nên mình vẫn làm theo tỷ lệ này. Chúc bạn học tốt! Goodluck & success.
 
Sửa lần cuối:
Webketoan PRO

Xem nhiều