Lỗ lũy kế kéo dài trong các BCTC của nhà thầu

  • Thread starter tranthilamgiang
  • Ngày gửi
T

tranthilamgiang

Guest
11/12/08
2
0
0
48
83 trần cao vân đà nẵng
Mình đang chấm thầu, mình là kỹ sư xây dựng cầu đường không rành lắm về món đọc BCTC. Mình vướng tại BBTC của 1 nhà thầu xây lắp (công ty đã cổ phần), kiểm toán kết luận là: "Số dư chi phí chờ kết chuyển (TK 142) với giá trị 5.855.888.798 đồng là khoản chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (trong đó có 2.739.160.880 đồng là chi phí của các năm tài chính 2005 trở về trước) chưa được phân bổ với tiêu thức hợp lý và nhất quán vào kết quả hoạt động kinh doanh của các năm tài chính. Nếu áp dụng các tỷ lệ giao khoán công trình cho các đội thi công thì khoản chi phí ước tính phân bổ cho các công trình đang thi công dở dang chưa hoàn thành chỉ có giá trị là 1.707.452.914 đồng, theo đó lỗ lũy kế của công ty sẽ tăng thêm tương ứng với phần còn lại với giá trị là 5.148.435.884 đồng." Câu nhận xét trên kéo dài từ BCTC năm 2005 cho đến BCTC năm 2008 (2008 lỗ lũy kế đến 8 tỷ), mỗi năm lỗ lũy kế càng tăng, số lũy kế trên là của năm 2006. Vậy cho mình hỏi tình hình tài chính như vậy có phải nợ đọng kéo dài không có khả năng chi trả không? tại bảng cân đối kế toán nhà thầu vẫn có lợi nhuận khoảng 700tr năm 2008, có thể giao thầu cho nhà thầu có tình hình tài chính như vậy không? Cảm ơn cả nhà.
 
Sửa lần cuối:
Webketoan PRO

Xem nhiều