Tài sản cố định thuê tài chính

  • Thread starter Vu Viet Cuong
  • Ngày gửi
V

Vu Viet Cuong

Guest
17/9/08
3
0
0
Ha Noi
Công ty em thuê tài chính một ôtô. Tổng số tiền là 835.000.000 (bao gồm 5% VAT), tiền ký cược 83.500.000, tiền đặt cọc 167.000.000, thời hạn thuê 36 tháng
Lãi suất áp dụng đến hết ngày 31/12/2009 là 0.875%, sau đó điều chỉnh định kỳ 3 tháng một lần.
Nợ lãi trả hàng tháng, đầu kỳ
Nợ gốc trả hàng tháng
Phí bảo hiểm 33.405.000, phí quản lý tài sản 5.000.000
Tổng giá trị mua lại 1% tổng số tiền thuê
Ai biết về nghiệp vụ này, định khoản giúp em với, em cần gấp.
Xin cảm ơn!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều