Tài sản cố định thuê tài chính

  • Thread starter Vu Viet Cuong
  • Ngày gửi
V

Vu Viet Cuong

Guest
17/9/08
3
0
0
Ha Noi
Công ty em thuê tài chính một ôtô. Tổng số tiền là 835.000.000 (bao gồm 5% VAT), tiền ký cược 83.500.000, tiền đặt cọc 167.000.000, thời hạn thuê 36 tháng
Lãi suất áp dụng đến hết ngày 31/12/2009 là 0.875%, sau đó điều chỉnh định kỳ 3 tháng một lần.
Nợ lãi trả hàng tháng, đầu kỳ
Nợ gốc trả hàng tháng
Phí bảo hiểm 33.405.000, phí quản lý tài sản 5.000.000
Tổng giá trị mua lại 1% tổng số tiền thuê
Ai biết về nghiệp vụ này, định khoản giúp em với, em cần gấp.
Xin cảm ơn!
 
Webketoan PRO

Xem nhiều