Khúc mắc đang quyết toán với cơ quan thuế về giảm 30% thuế TNDN

  • Thread starter tong thanh thao
  • Ngày gửi
T

tong thanh thao

Guest
2/11/09
6
0
0
hà nội
Mình đang quyết toán với thuế, phát sinh trường hợp sau:
1.Bán hàng hóa trong đó bao giá vốn bao gồm trị giá hàng, vận chuyển, vật tư, lắp đặt... Nhưng mình có 1 số HĐ vật tư lấy sau ngày xuất HĐ đầu ra, cụ thể 1/5/08 xuất HĐ đầu ra, nhưng 5/5/08 mới lấy HĐ vật tư thuế không chịu HĐ ngày 5/5 vì họ cho rằng đã xuất bán 1/5/08 thì HĐ lấy sau đó bị loại khỏi giá vốn điều đó đúng hay sai
2. thuế TNDN được giảm quý 4 của mình họ bảo phải lấy cả năm chia 4 quý thì ra số giảm của quý 4 nhưng bên mình hàng quý đã làm tạm tính các quý có xác định được DT, chi phí tại sao họ bắt chia làm 4 . Họ bảo đọc kỹ nghị định 30/08 để xem lại, nếu vậy thì bên mình chịu thiệt quá nhiều do cuối năm bán hàng nhiều hơn đầu năm,
Bạn nào có kinh nghiệm xin hướng dẫn cho mình xử lý 2 tính huống trên nhé vì chiều mai họ lại đến làm tiếp
 
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
335
1
0
000
1. Mình thấy đúng khi bạn tính giá vốn Theo phương pháp NT-XT và Sai khi theo phương pháp MS-XT
2.1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009. Cụ thể như sau:
a) Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của quý IV năm 2008 bằng 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008. Doanh nghiệp thực hiện xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 như sau:
- Trường hợp xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế của quý IV năm 2008 thì số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 được xác định theo thu nhập chịu thuế của quý IV năm 2008 mà doanh nghiệp hạch toán được.
- Trường hợp không xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế của quý IV năm 2008 thì số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 được xác định như sau:
Số thuế thu nhập
doanh nghiệp phải nộp
của quý IV năm 2008 Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2008
= ---------------------------------------------------------------------------------
4
 
Webketoan PRO

Xem nhiều