Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm cần làm những gi?

  • Thread starter nguyên Lê Dũng
  • Ngày gửi
N

nguyên Lê Dũng

Guest
18/6/07
1
0
0
42
TX Hà Giang
Mong các bạn giúp mình phần kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cần làm những công việc gi và bắt đầu từ đâu?
 
L

linhnguyen29

Guest
10/3/09
25
0
1
TPHCM
Mong các bạn giúp mình phần kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cần làm những công việc gi và bắt đầu từ đâu?

Tập hợp Nợ trên các TK621,622,627
Kết chuyển chi phí:
Nợ TK154
Có TK621/622/627
Đánh giá sp dở dang => Z thành phẩm
Đem nhập kho:
Nợ TK155
Có TK154
 

Xem nhiều