Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm cần làm những gi?

  • Thread starter nguyên Lê Dũng
  • Ngày gửi

2106 lượt xem

N

nguyên Lê Dũng

Sơ cấp
18/6/07
1
0
0
39
TX Hà Giang
Mong các bạn giúp mình phần kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cần làm những công việc gi và bắt đầu từ đâu?
 
L

linhnguyen29

Sơ cấp
10/3/09
25
0
1
TPHCM
Mong các bạn giúp mình phần kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cần làm những công việc gi và bắt đầu từ đâu?
Tập hợp Nợ trên các TK621,622,627
Kết chuyển chi phí:
Nợ TK154
Có TK621/622/627
Đánh giá sp dở dang => Z thành phẩm
Đem nhập kho:
Nợ TK155
Có TK154
 

Thành viên trực tuyến

  • Linh Hoac
  • nhungbich
  • uniseo
  • Anhnp
  • toilaaithe
  • nguyenchi1405

Xem nhiều