Các định mức của doanh nghiệp

  • Thread starter ngocthegian
  • Ngày gửi
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
34
Nghệ An -> Hà Nội
Các định mức chi phí của doanh nghiệp

Các bác cho em hỏi.
Có phải sau khi thành lập công ty, kế toán lập 1 bảng định mực chi phí cho các khoản(định mức sản xuất, định mức tiếp khách..) nộp lên cơ quan thuế. Rồi dựa vào đó mà công ty có hướng làm việc sao cho không quá định mức....đúng không vậy?
 
Sửa lần cuối:
L

le n.t.huong

Trung cấp
12/9/05
59
0
6
43
Ha Noi
bạn ơi, sau khi sản xuất sản phẩm xong, chậm nhất là 3 tháng bạn phải nộp định mức cho thuế để làm căn cứ qtoán chi phí sản xuất sau này thôi
 
levanton

levanton

Cao cấp
bạn ơi, sau khi sản xuất sản phẩm xong, chậm nhất là 3 tháng bạn phải nộp định mức cho thuế để làm căn cứ qtoán chi phí sản xuất sau này thôi

Thông tư Số: 130 /2008/TT-BTC ; ngày 26 tháng 12 năm 2008 nói:
Phần C
CĂN CỨ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
....
IV. CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ
....
2.3. Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá phần vượt mức tiêu hao hợp lý.
Mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh do doanh nghiệp tự xây dựng. Mức tiêu hao hợp lý được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất theo mức tiêu hao được xây dựng. Trường hợp doanh nghiệp trong thời gian sản xuất kinh doanh có điều chỉnh bổ sung mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá thì doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời hạn cuối cùng của việc thông báo cho cơ quan thuế việc điều chỉnh, bổ sung mức tiêu hao là thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hoá Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành.

Bạn tham khảo phần trích nội dung Thông tư để áp dụng nhé!
 
linhlot

linhlot

Hãy như là cục đất...
28/2/08
461
4
18
Cu jut DakNong
Nguyên văn bởi Thông tư Số: 130 /2008/TT-BTC ; ngày 26 tháng 12 năm 2008
Phần C
CĂN CỨ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
....
IV. CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ
....
2.3. Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá phần vượt mức tiêu hao hợp lý.
Mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh do doanh nghiệp tự xây dựng. Mức tiêu hao hợp lý được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất theo mức tiêu hao được xây dựng. Trường hợp doanh nghiệp trong thời gian sản xuất kinh doanh có điều chỉnh bổ sung mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá thì doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời hạn cuối cùng của việc thông báo cho cơ quan thuế việc điều chỉnh, bổ sung mức tiêu hao là thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hoá Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành.
Chỉ có phần chi phí theo định mức cần phải lập như trên
 
Webketoan PRO

Xem nhiều