Hạch toán lãi TGNH giai đoạn đầu tư XDCB (Chưa phát sinh doanh thu)

  • Thread starter chinhvan12
  • Ngày gửi
C

chinhvan12

Guest
26/8/09
2
1
3
Vũng Tàu
Công ty mình vừa thành lập, đang trong giai đoạn XDCB, chưa có hoạt động SXKD nào phát sinh. Tuy nhiên, trong thời gian này có phát sinh lãi TGNH khoảng 300.000d. Các Bác chỉ giùm xem có cách nào để hạch toán khoản lãi trên sao cho cuối kỳ minh không phải kết chuyển lỗ, lãi không? Chứ đưa vào TK515 cuối năm phải tính lãi, lỗ, làm BC KQHDKD, QT thuế TNDN, ... thì mệt lắm.
Cảm ơn các Bác nhiều nhiều!
 
N

ngocfu

Cao cấp
4/12/09
226
4
18
Quận Thủ Đức
Công ty mình vừa thành lập, đang trong giai đoạn XDCB, chưa có hoạt động SXKD nào phát sinh. Tuy nhiên, trong thời gian này có phát sinh lãi TGNH khoảng 300.000d. Các Bác chỉ giùm xem có cách nào để hạch toán khoản lãi trên sao cho cuối kỳ minh không phải kết chuyển lỗ, lãi không? Chứ đưa vào TK515 cuối năm phải tính lãi, lỗ, làm BC KQHDKD, QT thuế TNDN, ... thì mệt lắm.
Cảm ơn các Bác nhiều nhiều!

Bạn phân bổ chi phí QL DN vào.
Vả lại, số tiền lãi ấy ít quá nếu có nộp thuế TNDN thì đâu có bao nhiêu bạn à.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều