Trả lại TSCD sau góp vốn

  • Thread starter maintp
  • Ngày gửi
M

maintp

Sơ cấp
18/11/08
5
0
0
hà nội
Chào cả nhà! Em có thắc mắc này muốn nhờ các anh chị trong Diến đàn giúp em với.
Số là em thấy trong các sách đều dạy về việc mang TSCD đi góp vốn liên doanh, liên kết hay khi nhận lại TSCD sau góp vốn nhưng em tìm mỏi mắt không thấy trường hợp DN sau thời hạn góp vốn trả lại TSCD cho bên liên doanh thì hạch toán như thế nào?
DN liên doanh khi nhận vốn góp thì ghi Nợ TK 211/ Có TK 411
Sau đó tiến hành trích khấu hao. Vậy khi trả lại thì hạch toán thế nào? Ghi giảm vốn CSH bao nhiêu? Khấu hao xử lý thế nào?:023:
Em chỉ tìm thấy trong giáo trình Kế toán Tài chính của trường KTQD, phần vốn CSH không cho VD cụ thể mà chỉ nói là "Ghi giảm vốn CSH theo nguyên giá và Khấu hao được điều chuyển theo quy định" ?????? Điều chuyển thế nào? Theo quy định nào? :044::055:
 
Webketoan PRO
K

kemque

Sơ cấp
9/5/09
20
1
1
bắc ninh
nhận liên doanh
Nợ tk211
Có tk411
Trả lại vốn liên doanh
Nếu giá trị thoả thuận > giá trị còn lại của TSCD
Nợ tk 411
Nợ tk 214: hao mòn
Có tk211: nguyên giá trao trả
Có tk412: phần chênh lệch giữa giá trị còn lại của TS trao trả với giá thoả thuận
Nếu giá trị thoả thuận < giá trị còn lại của TSCD
Nợ tk411
Nợ tk214:hao mòn
Nợ tk412: phần chênh lệch giữa giá trị còn lại của TS trao trả với giá thoả thuận
Có tk211:nguyên giá trao trả
 
D

Da Hanh

Guest
20/10/09
18
0
0
33
HCM
Mình cũng có ý kiến như Kemque vậy , một số sách BT người ta đều đk như vậy
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều