Điều chỉnh hóa đơn sai số lượng

  • Thread starter vtthuy
  • Ngày gửi
V

vtthuy

Guest
5/12/07
21
0
1
HCMC
Công ty mình đã xuất trước hóa đơn cho khách hàng với số lượng theo sổ sách để khách hàng chuyển tiền trước khi nhận hàng , nhưng khi lấy hàng và cân thực tế thì lượng hàng bị thiếu so với hóa đơn mình đã xuất . CHo em hỏi trong trưởng hợp này e sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh giảm theo số lượng thực tế được kg và cần những chứng từ gì ??
 
ATM919

ATM919

Trường Nguyễn
Công ty mình đã xuất trước hóa đơn cho khách hàng với số lượng theo sổ sách để khách hàng chuyển tiền trước khi nhận hàng , nhưng khi lấy hàng và cân thực tế thì lượng hàng bị thiếu so với hóa đơn mình đã xuất . CHo em hỏi trong trưởng hợp này e sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh giảm theo số lượng thực tế được kg và cần những chứng từ gì ??

TH1: Huỷ viết lại hoá đơn khác thay thế!
TH 2: Xuất hoá đơn điều chỉnh lại hoá đơn đã xuất trên hoá đơn xuất điều chỉnh ghi rõ( Diều chỉnh hoá đơn ký hiệu...số... ngày... tháng ... năm) rồi ghi số lượng hàng hoá thiếu,giá trị, thành tiền, thuế) khi kê khai thì kê khai số âm!
Chào bạn!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều