Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

xác định giá thị trường

  • Thread starter HAIDUONGNA
  • Ngày gửi
H

HAIDUONGNA

Guest
30/4/09
1
0
0
51
Nghệ An
Doanh nghiệp mình nhập khẩu gỗ từ Lào về tiêu thụ trong nước, Hàng đã bán 10/2008, Giá bán trên hoá đơn là 6,5 triệu đồng/m3 gỗ, giá nhập khẩu 6,0 triệu, các chi phí mua không có. Bây giờ cơ quan thuế Căn cứ "Quyết định của tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2008" là 8,0 triệu đồng/m3 gỗ. Cơ quan thuế đã yêu cầu DN đến làm việc và yêu cầu DN kê khai bổ sung doanh thu phần chênh lệch và lập tờ khai Thuế GTGT bổ sung số tiền phải nộp là 3,9 triệu đồng. Mình cảm thấy yêu cầu của cơ quan thuế thiếu tính pháp lý vì văn bản để xác định giá hàng hoá thị trường là thiếu căn cứ.
Vậy tôi muốn nhờ mọi giúp đỡ và có ý kiến về việc có nên kê khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thuế không:wall::wall:
 
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
Học kế toán online cùng Webketoan
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Xem nhiều