Công trình xây dựng nội bộ

  • Thread starter Long Anh
  • Ngày gửi
L

Long Anh

Guest
11/12/09
1
0
0
Vũng Tàu
Công ty tôi có sử dụng thành phẩm tự sản xuất để phục vụ xây dựng các công trình nội bộ như: Sân bãi, đường nội bộ, nhà xưởng,... Tôi phải xuất hóa đơn và hạch toán ghi nhận doanh thu như thế nào? xuất theo đơn giá nào? Giá bán hay giá thành? Trên hóa đơn có ghi thuế GTGT không? Mong mọi người giúp đỡ.
Chân thành cảm ơn!.
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,078
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Các vấn đề của bạn có thể tìm thấy trong Thông tư 129/2008/TT-BTC
Thông tư 129/2008/TT-BTC nói:
2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ:

a) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

b) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.
Đối với cơ sở có sử dụng hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ không phục vụ cho sản xuất kinh doanh như vận tải, hàng không, đường sắt, bưu chính viễn thông không phải tính thuế GTGT đầu ra, cơ sở phải có quy định rõ đối tượng và mức khống chế hàng hoá dịch vụ sử dụng nội bộ, được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận bằng văn bản

Nghị định 123/2008/NĐ-CP nói:
2. Đối vớí hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng là giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm trao đổi, biếu, tặng.

Hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ quy định tại khoản này là hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng, không bao gồm hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

Như vậy, bạn xem trường hợp của bạn có được xem là tiêu dùng nội bộ hay không? Nếu đúng là tiêu dùng nội bộ thì thực hiện như trên, nếu không thì bạn chỉ cần sử dụng Phiếu xuất kho.
 
Sửa lần cuối:
Webketoan PRO

Xem nhiều