Bảo hiểm bồi thường tổn thất TSCĐ khi có thu hồi phế liệu

  • Thread starter thuha051
  • Ngày gửi
T

thuha051

Sơ cấp
24/7/09
11
0
0
Hai Phong
Cty mình có 1 TSCĐ tham gia mua bảo hiểm, có tổn thất xảy ra. Cty Bảo hiểm có công văn trả lời:
- Số được bồi thường: 100 triệu
- Trừ tiền thu hồi phế liệu: 20 triệu
- Bảo hiểm bồi thường bằng chuyển khoản: 80 triệu
Tiền thu hồi phế liệu: Cty bảo hiểm cử nhân viên thu hồi phế liệu, tự bán và mang trả cho Cty mình bằng tiền mặt (không có chứng từ gì kèm theo).
Các vị tiền bối chỉ bảo giúp em trong trường hợp này phải hạch toán tiền thu hồi phế liệu thế nào ạ (vì không có chứng từ gì cả)
 
Webketoan PRO

Xem nhiều