Cách hạch toán nhận hàng gửi bán

  • Thread starter lunglinh
  • Ngày gửi
lunglinh

lunglinh

Trung cấp
19/11/04
101
0
16
43
Ha Noi
Các anh chị giúp em với nhé.
Công ty em có nhận một số mặt hàng của một cổ đông gửi vào công ty nhờ bán giúp. Giá vốn không có, chỉ có giá bán ra cho khách. Khi bán hàng đi thì số tiền sau khi thu tiền hàng được em sẽ trừ đi các chi phí phải chi cho bên ngoài như chiết khấu, trừ 5% chi phí trả cho văn phòng công ty em rồi trả hoàn toàn cho ông cổ đông đó. Các anh chi giúp em cách hạch toán với. Em cảm ơn.
 

Xem nhiều