Trích lập quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trích lập quỹ đầu tư phát triển

  • Thread starter thanh nga 87
  • Ngày gửi
thanh nga 87

thanh nga 87

Thành viên ít truy cập
17/11/08
272
1
0
Dưới bầu trời bao la
Trích lập quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trích lập quỹ đầu tư phát triển, hai quỹ này thực sự mình vẫn còn mơ hồ không biết cách thiết lập, sử dụng và thu hồi như thế nào cho hợp lý, nhà mình có ai biết thì chỉ giúp mình với:005:
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều