hạch toán lại hoá đơn đã điều chỉnh

  • Thread starter khat vong xanh
  • Ngày gửi
K

khat vong xanh

Sơ cấp
25/10/09
36
0
0
37
thai thuy - thai bình
cả nhà ơi giúp tôi với!
Tháng 7 tôi có xuất một hoá đơn đầu ra .
Nợ tk 131:110.000.000
Có tk 511:10.000.000
Có tk 3331:100.000.000
Nhưng đến tháng 11 tôi mới phát hiện ra sai sót và đã xin lại hoá đơn đỏ của của tháng 7 từ phía khách hàng đồng thời xuất trả lại cho họ hoá đơn vào tháng 11. Do tôi đã nộp tờ khai thuế và BCTC rồi nên Tôi chỉ có thể điều chỉnh số tiền như trên vào tháng 11.
Vậy tôi phải làm thế nào khi trong phần mềm kê khai thuế chỉ cho điều chỉnh tiền thuế (mục 35 Trong phần mềm KKT) mà không cho điều chinh doanh thu ( mục 34 trong phần mềm KKT). Và tôi phải hach toán ở tháng 11 như thế nào trong khi tháng 7 tôi đã hạch toán như trên rồi
(ghi chú: Không cho phép sửa chữa vào tháng 7, vì đã nộp tờ khai thuế và BCTC)
Có Ai hiểu xin vui lòng giúp tôi với, Xin cảm ơn!
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
819
1
18
Cần thơ
cả nhà ơi giúp tôi với!
Tháng 7 tôi có xuất một hoá đơn đầu ra .
Nợ tk 131:110.000.000
Có tk 511:10.000.000
Có tk 3331:100.000.000
Nhưng đến tháng 11 tôi mới phát hiện ra sai sót và đã xin lại hoá đơn đỏ của của tháng 7 từ phía khách hàng đồng thời xuất trả lại cho họ hoá đơn vào tháng 11. Do tôi đã nộp tờ khai thuế và BCTC rồi nên Tôi chỉ có thể điều chỉnh số tiền như trên vào tháng 11.
Vậy tôi phải làm thế nào khi trong phần mềm kê khai thuế chỉ cho điều chỉnh tiền thuế (mục 35 Trong phần mềm KKT) mà không cho điều chinh doanh thu ( mục 34 trong phần mềm KKT). Và tôi phải hach toán ở tháng 11 như thế nào trong khi tháng 7 tôi đã hạch toán như trên rồi
(ghi chú: Không cho phép sửa chữa vào tháng 7, vì đã nộp tờ khai thuế và BCTC)
Có Ai hiểu xin vui lòng giúp tôi với, Xin cảm ơn!
bạn lập nhiều topi cho câu hỏi này thuế tớ đã trả lời cho bạn ở topi kia rồi bạn vào đường lick này coi nhé
http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=79836
 

Xem nhiều