Có được cấn trừ lỗ từ thu nhập khác

  • Thread starter istillbelieve
  • Ngày gửi
I

istillbelieve

Guest
12/12/07
1
0
0
Tp. Hcm
Hi cả nhà
Năm nay theo TT130 thì phần thu nhập khác sẽ không được hưởng ưu đãi về thuế.
Nếu trong năm cả hai hoạt động đều có lãi và năm trước lỗ và có chuyển lỗ. Vậy thì Phần chi phí thuế TNDN này có được cấn trừ từ hoạt động chính qua hay không?
Cả nhà có văn bản gì post lên diễn đàn luôn nhé.
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ
Hi cả nhà
Năm nay theo TT130 thì phần thu nhập khác sẽ không được hưởng ưu đãi về thuế.
Nếu trong năm cả hai hoạt động đều có lãi và năm trước lỗ và có chuyển lỗ. Vậy thì Phần chi phí thuế TNDN này có được cấn trừ từ hoạt động chính qua hay không?
Cả nhà có văn bản gì post lên diễn đàn luôn nhé.
Trích TT 130/2009/BTC
Điểm 2.5, mục I, phần H
Trường hợp hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế (trừ hoạt động chuyển nhượng bất động sản) có thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh nghiệp bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động kinh doanh còn thu nhập

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:
- Lĩnh vực sản xuất được hưởng ưu đãi thuế TNDN;
- Lĩnh vực thương mại không được ưu đãi thuế TNDN.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty lựa chọn cách bù trừ thu nhập chịu thuế giữa hai lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh trên để tính nộp thuế TNDN thì cách tính thuế như sau:

1. Nếu hoạt động kinh doanh sản xuất bị lỗ, hoạt động thương mại có thu nhập thì phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế TNDN theo mức thuế suất của hoạt động thương mại 25%;

2. Ngược lại, nếu hoạt động kinh doanh sản xuất có thu nhập, hoạt động thương mại bị lỗ thì phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế TNDN theo mức thuế suất của hoạt động sản xuất (áp dụng mức thuế suất ưu đãi, được ưu đãi miễn, giảm).
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều