Hoa hồng cho người môi giới bán hàng

  • Thread starter dogoducthinh
  • Ngày gửi
D

dogoducthinh

Guest
28/2/08
19
0
0
qui nhon - binh dinh
Mọi người cho ý kiến giúp mình việc này được không
Công ty mình có bán hàng cho 1 khách hàng nước ngoài thông qua 1 người môi giới Việt Nam
Khác hàng họ chịu trả chi phí cho người môi giới là 5% trên giá của mình bán - VD mình bán sản phẩm là 100USD họ làm PO ra giá là 105USD và trả cho mònh 105USD mình phải có trách nhiệm thanh toán 5USD cho người môi giới
Cho mình hỏi trong trường hợp như vậy mình phải hạch toán ra sao - tiền này mình trả cho người môi giới bằng chuyển khoản từ tài khoản của côngty
Doanh thu : N131 C511 105USD
Thu tiền : N1122 C131 105USD
Hoa hồng cho người môi giới : N642 C1121 5USD
Ngoài ra mình có phải trích thuế TNCN cho phần thanh toán này không?
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ
Mọi người cho ý kiến giúp mình việc này được không
Công ty mình có bán hàng cho 1 khách hàng nước ngoài thông qua 1 người môi giới Việt Nam
Khác hàng họ chịu trả chi phí cho người môi giới là 5% trên giá của mình bán - VD mình bán sản phẩm là 100USD họ làm PO ra giá là 105USD và trả cho mònh 105USD mình phải có trách nhiệm thanh toán 5USD cho người môi giới
Cho mình hỏi trong trường hợp như vậy mình phải hạch toán ra sao - tiền này mình trả cho người môi giới bằng chuyển khoản từ tài khoản của côngty
Doanh thu : N131 C511 105USD
Thu tiền : N1122 C131 105USD
Hoa hồng cho người môi giới : N642 C1121 5USD
Ngoài ra mình có phải trích thuế TNCN cho phần thanh toán này không?

Nếu cá nhân không có hoá đơn thì DN căn cứ vào Hợp đồng để lập Phiếu chi tiền theo quy định đồng thời DN phải khấu trừ thuế TNCN 10% trên số tiền hoa hồng môi giới (nếu tổng mức trả hoa hồng từ 500.000 đồng trở lên cho mỗi lần chi trả) và cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân bị khấu trừ.
 

Xem nhiều