Các loại thuế phải đóng khi doanh nghiệp tự thỏa thuận đền bù

  • Thread starter haiyen 79
  • Ngày gửi
H

haiyen 79

Sơ cấp
8/7/09
22
0
1
42
tphcm
Anh Adam Tran và các bạn nào đã làm qua công tác giải phóng mặt bằng cho mình hỏi với. Công ty mình sắp sửa đền bù dự án BĐS (chủ đầu tư) theo hình thức tự thương lượng với dân. - Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12-8-2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản, thì thu nhập từ nhận tiền bồi thường do Nhà nước thu hồi đất, kể cả các khoản thu nhập do các tổ chức kinh tế bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-1-2006 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là khoản thu nhập được miễn thuế.
Với trường hợp của công ty mình tự thương lượng đền bù thì khi chi trả cho dân có phải khấu trừ lại thuế TNCN không?
Cảm ơn các bạn
 
Y

yellow card

Trung cấp
15/6/06
79
0
0
hanoi
Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12-8-2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản, thì thu nhập từ nhận tiền bồi thường do Nhà nước thu hồi đất, kể cả các khoản thu nhập do các tổ chức kinh tế bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-1-2006 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là khoản thu nhập được miễn thuế.

Khoản thu nhập này được miễn thuế, doanh nghiệp không được khấu trừ thuế TNCN khi thanh toán cho người dân
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều