Thù lao HĐQT đưa vào mục nào trong BCLCTT

  • Thread starter khampha65
  • Ngày gửi
K

khampha65

Trung cấp
27/11/08
156
2
18
ha noi
Chào các bạn!
Các bạn cho mình hỏi thù lao HĐQT có tham gia trực tiếp điều hành sản xuất, kinh doanh thì đưa vào mục nào trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ?
 
Webketoan PRO

Xem nhiều