nộp sổ sách và đóng khoản tiền gì đầu năm

  • Thread starter vicam20
  • Ngày gửi
V

vicam20

Trung cấp
3/11/09
106
0
16
thaibinh
anh chị cho em hỏi với ạ? Tháng 1 này mình phải nộp những báo cáo gì ạ, và phải đóng những khoản tiền gì đầu năm ạ. Em là kế toán mới nên em ko rõ lắm, em hỏi để còn đi nộp ko nộp muộn bị phạt thì chắc em đi đời luôn.Anh Chị giúp em với nhé.
 
V

vicam20

Trung cấp
3/11/09
106
0
16
thaibinh
ko anh chị nào giúp em với ạ. em ko biết phải nộp khoản gì chỉ sợ bỏ sót khoản nào bị phạt thì em tiêu.huhu. Anh chị chỉ giùm em với.
 
T

thamtn

Guest
2/11/07
29
0
0
Tp HCM
ko anh chị nào giúp em với ạ. em ko biết phải nộp khoản gì chỉ sợ bỏ sót khoản nào bị phạt thì em tiêu.huhu. Anh chị chỉ giùm em với.

Tờ khai/Thuế môn bài: trước 31/1
Tờ khai/thuế GTGT hàng tháng: trước 20 tháng tiếp theo
Quyết toán 2009: trước 31/3
Thuế TNCN (nếu có)
Thuế TNDN quý 1: trước 30/4
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
819
1
18
Cần thơ
Tờ khai/Thuế môn bài: trước 31/1
Tờ khai/thuế GTGT hàng tháng: trước 20 tháng tiếp theo
Quyết toán 2009: trước 31/3
Thuế TNCN (nếu có)
Thuế TNDN quý 1: trước 30/4
thuế môn bài nọp ngày 30 nhé bạn
 
utphongba

utphongba

Trung cấp
5/11/07
150
37
28
ha noi
Tờ khai/Thuế môn bài: trước 31/1
Tờ khai/thuế GTGT hàng tháng: trước 20 tháng tiếp theo
Quyết toán 2009: trước 31/3
Thuế TNCN (nếu có)
Thuế TNDN quý 1: trước 30/4
Đây là file mình lưu lại một bài trong diễn đàn năm trước mình có hỏi bạn xem thao khảo nhé
Bạn cần nộp những hồ sơ sau:
I/- THÁNG 01/2009:
1/- Khai thuế kỳ thuế tháng 12/2008, bao gồm:
Thuế giá trị gia tăng
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế tài nguyên
Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên
- Hồ sơ khai thuế:
+ Thuế Giá trị gia tăng: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT; Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-3/GTGT; Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng (nếu có) theo mẫu 01-4A/GTGT; Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT.
+ Thuế Tiêu thụ đặc biệt: Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB; Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB; Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.
+ Thuế tài nguyên: Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN hoặc theo mẫu số 02/TAIN.
+ Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN; mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ 10%); mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ 25%).
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 01 năm 2009.
2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2008:
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.
- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 01/2009.
Lưu ý: Ngày thứ 20 của tháng 01/2008 trùng vào ngày chủ nhật, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ khai thuế tháng vào ngày làm việc tiếp theo (thứ 2 ngày 21/01/2009).
3/- Khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV/2008:
- Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV/2007 là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quí theo mẫu số 01A/TNDN hoặc theo mẫu số 01B/TNDN.
- Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế là ngày 30/01/2009.
4/- Khai và nộp các loại thuế khai theo năm, bao gồm:
Thuế Môn bài
Thuế nhà, đất đối với tổ chức
Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức
- Hồ sơ khai thuế:
+ Thuế môn bài: Tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI.
+ Thuế nhà, đất đối với tổ chức: Tờ khai thuế nhà, đất theo mẫu số 01/NĐAT.
+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức: Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN.
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng 01 năm 2009.
Lưu ý:
- Ngày 25/01/2009 doanh nghiệp không phải nộp Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009.
- Doanh nghiệp không phải nộp Tờ khai đăng ký kế hoạch tiền lương năm 2009
II/- THÁNG 02/2009:
1/-Khai thuế kỳ thuế tháng 01/2009, bao gồm:
Thuế giá trị gia tăng
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế tài nguyên
Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên
- Hồ sơ khai thuế: thực hiện giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 12/2008
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 02 năm 2009.
2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2009:
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.
- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 02/20098.
3/- Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn năm 2008:
- Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn hàng năm theo mẫu BC-29/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính
- Thời gian nộp báo cáo: Chậm nhất là trước ngày 25/02/2009.
III/- THÁNG 03/2009:
1/-Khai thuế kỳ thuế tháng 02/2009, bao gồm:
Thuế giá trị gia tăng
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế tài nguyên
Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên
- Hồ sơ khai thuế: thực hiện giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 01/2009
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 03 năm 2009.
2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2009:
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.
- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 03/2009.
3/- Quyết toán thuế năm 2007, bao gồm:
Thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng ( đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quí, ngoại tệ).
Thuế Thu nhập doanh nghiệp.
Thuế Thu nhập cá nhân thường xuyên.
Thuế Tài nguyên.
- Hồ sơ:
+ Thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng: Tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT.
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN; Báo cáo tài chính năm 2008; Một hoặc một số phụ lục kèm theo Tờ khai (tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp):
* Phụ lục kết quả sản hoạt động xuất kinh doanh theo mấu số 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, hoặc 03-1C/TNDN, 03-2/TNDN.
Riêng phụ lục chuyển lỗ số 03-2/TNDN doanh nghiệp chỉ xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế (Mục II), không đăng ký kế hoạch chuyển lỗ (Mục I).
* Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất theo mẫu số 03-3/TNDN
* Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN theo các mẫu qui định.
* Phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-5/TNDN.
+ Thuế Thu nhập cá nhân thường xuyên: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo mẫu số 04/TNCN; Bảng quyết toán chi tiết số thuế thu nhập của cá nhân người lao động theo mẫu số 04-1/TNCN.
+ Thuế Tài nguyên: Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 03/TAIN.
- Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế và nộp thuế:
Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày 31/12/2008.
Lưư ý:
- Ngày thứ 90, kể từ ngày 31/12/2007 trùng vào ngày chủ nhật, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm vào ngày làm việc tiếp theo (thứ 2 ngày 31/3/2009).
- Trường hợp doanh nghiệp tính phân bổ lại số thuế GTGT được khấu trừ trong năm 2008 theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT trên tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra của năm thì phải lập Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT kèm theo hồ sơ khai thuế GTGT kỳ thuế tháng 3/2009 nộp cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 4/2008.
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Bạn utphongba chịu khỏ chỉnh lại các ngày tháng năm 2007, 2008 dùm.
3/- Khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV/2008: ---> 2009
tạm tính quí IV/2007 ----> tạm tính quí IV/2009

3/- Quyết toán thuế năm 2007, ---> 3/- Quyết toán thuế năm 2009
Lưu ý: - Ngày thứ 90, kể từ ngày 31/12/2007 trùng ----> Lưu ý:
- Ngày thứ 90, kể từ ngày 31/12/2009 trùng


Các bạn có thể tham khảo thêm bài By Mr. VTM.

Nhớ làm thống kê năm 2009 nộp cho Cục/Phòng Thống kê nữa nhé.

Thân
 
T

thunga1789

Guest
20/10/09
30
0
6
32
quảng ngãi
các anh chị cho em hỏi mức thuế môn bài phải nộp năm nay là bao nhiêu vậy ạ
 
A

anhmatbuon

Guest
4/8/09
4
0
0
36
hà nội
Bậc thuế môn bài căn cứ vào số vốn đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nộp cho cả năm.
Bậc 1 trên 10 tỉ :3,000,000
Bậc 2 từ 5 đến 10 tỉ :2,000,000
Bậc 3 từ 2 đến dưới 5 tỉ là :1,500,000
Bậc 4 dưới 2 tỉ là :1,000,000
 
K

khuatthaoapc

Guest
29/7/09
2
0
0
hà nội
Nộp tờ khai thuế Môn bài chậm nhất là 30/01/2010(thông tư 42 / 2003 / TT - BTC)
Nếu là chi nhánh hạch toán phụ thuộc không có vốn đăng ký thì mức đóng là : 1000.000
Nếu là Doanh nghiệp thành viên hạch toán toàn ngành thì mức đóng là : 2000.000
 
T

Tinhbankhongbiengioi

Guest
26/10/09
3
0
0
Lào Cai
Mình đang rất bối rối khi trong thời gian này máy mình đưa cho bạn sửa thì bạn làm mất hết các dữ kiệu sổ sách. trở về thành máy mới. Các bạn có thể giúp mình làm cách nào cập nhật số liệu lại một cách nhanh nhất ko? Cảm ơn các bạn nhiều!
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức
M

meomuopdihoang

Guest
27/12/08
29
0
1
4 bể là nhà
Cách 1 đem máy đến 1 nơi chuyên để lấy lại dữ liệu.
Cách 2 là fải làm lại từ đầu thôi bạn à! Báo cáo năm thì đến 31/3 mới hết hạn mà, mình ngĩ là nếu cố gắng sẽ làm kịp thôi. Chúc bạn may mắn nhé!
 
T

thuykinhcan

Guest
22/1/10
6
0
0
35
BD
Tờ khai/Thuế môn bài: trước 31/1
Tờ khai/thuế GTGT hàng tháng: trước 20 tháng tiếp theo
Quyết toán 2009: trước 31/3
Thuế TNCN (nếu có)
Thuế TNDN quý 1: trước 30/4

thêm tỏ khai quyết toán tình hình sủ dụng hóa đơn của năm
thời hạn trước 25/02
 

Xem nhiều