Hệ thống sơ đồ hạch toán kế toán DN và sổ sách kế toán

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
A.- Thành viên Hang.Redtar của giải pháp excel gởi tặng 2 files dạng Powerpoint

1.- Hệ thống sổ sách kế toán doanh nghiệp
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

2.- Hệ thống sơ đồ kế toán doanh nghiệp

Biên soạn: Việt Hà - Khoa kinh tế Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ.

Tải files tại đây: http://webketoan.net/uploadfiles/zw08akknj8t2qlm.rar

Có thể xem chi tiết tại đây : http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=215420#post215420

B.- Gởi các files mẫu sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ được thiết lập bằng excel để tham khảo - Bài viết tại đây : http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=16768


Tài liệu này được load về từ http://www.fast.com.vn/forum/
Xin cám ơn Mr. Khánh (khanhpq) - Giám Đốc Công ty Fast http://www.fast.com.vn/
logo.gif
Xin cám ơn Admin cùng 2 tác giả tramlth và tamnh của diễn đàn fast.com.vn

Load file tại đây: http://webketoan.net/uploadfiles/07ajjk8fzwjmbzi.rar

Chân thành cám ơn tác giả.
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
QĐ48: Sơ đồ hạch toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay - Nguồn: Mr. Khánh khanhpq - Giám Đốc Công ty Fast http://www.fast.com.vn/

Sơ đồ hạch toán tiền mặt VNĐ (tk 1111)


image002.jpg


Sơ đồ hạch toán tiền mặt ngoại tệ (tk 1112)


image004.jpg


Sơ đồ hạch toán tiền gửi VNĐ (tk 1121)


image006.jpg


Sơ đồ hạch toán tiền gửi ngoại tệ (tk 1122)


image008.jpg


Sơ đồ hạch toán kế toán tiền vay ngắn hạn (tk 311)


image010.jpg


Sơ đồ hạch toán kế toán tiền vay dài hạn (tk 3411)

image012.jpg
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
QĐ48: Sơ đồ hạch toán các khoản phải thu - Nguồn: Mr. Khánh khanhpq - Giám Đốc Công ty Fast http://www.fast.com.vn/

Sơ đồ hạch toán phải thu của khách hàng (tk 131)


image014.jpg


Sơ đồ hạch toán các khoản phải thu khác (tk 138)


image016.jpgQĐ48: Sơ đồ hạch toán các khoản phải trả


Sơ đồ hạch toán dự phòng phải trả (tk 352)


image018.jpg


Sơ đồ hạch toán nợ dài hạn đến hạn trả (tk 315)


image020.jpg


Sơ đồ hạch toán chi phí trả trước ngắn hạn (tk 142)


image022.jpg


Sơ đồ hạch toán dự phòng phải thu khó đòi (tk 1592)


image024.jpg
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
QĐ48: Sơ đồ hạch toán hàng tồn kho - Nguồn: Mr. Khánh khanhpq - Giám Đốc Công ty Fast http://www.fast.com.vn/


Sơ đồ hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho (tk 1593)


image026.jpg


Sơ đồ hạch toán hàng gửi đi bán theo phương pháp kê khai thường xuyên (tk 157)


image028.jpg


Sơ đồ hạch toán hàng hóa theo phương pháp kê khai thường xuyên (tk 156)


image030.jpg
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
QĐ48: Sơ đồ hạch toán kế toán tài sản cố định - Nguồn: Mr. Khánh khanhpq - Giám Đốc Công ty Fast http://www.fast.com.vn/


Sơ đồ hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ (tk 2413)


image032.jpg


Sơ đồ hạch toán tăng giảm TSCĐ (tk 211)


image034.jpgSơ đồ hạch toán TSCĐ thừa chờ giải quyết (tk 3381)


image036.jpg


Sơ đồ hạch toán hao mòn TSCĐ (tk 214)


image038.jpg


Sơ đồ hạch toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS ĐT


image040.jpg


Sơ đồ hạch toán cho thuê hoạt động BĐS ĐT


image042.jpg


Sơ đồ kế toán tổng hợp tăng giảm BĐS ĐT (tk 217)


image044.jpg


Sơ đồ hạch toán TSCĐ cho thuê tài chính - trường hợp nợ gốc phải trả xác định theo giá có cả thuế GTGT


image046.jpg


Sơ đồ hạch toán TSCĐ cho thuê tài chính - trường hợp nợ gốc phải trả xác định theo giá chưa có thuế GTGT


image048.jpg
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
QĐ48: Kế toán công cụ, dụng cụ - Nguồn: Mr. Khánh khanhpq - Giám Đốc Công ty Fast http://www.fast.com.vn/


Sơ đồ hạch toán hàng hóa theo phương pháp kê khai định kỳ đối với DN kinh doanh hàng hóa (tk 611)


image050.jpg


Sơ đồ hạch toán vật tư, CCDC theo phương pháp kê khai định kỳ đối với DNSX (tk 611)


image052.jpg


Sơ đồ hạch toán NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên (tk 152)


image054.jpg


Sơ đồ hạch toán NVL, CCDC, HH theo phương pháp kê khai định kỳ (tk 152, 153, 156)


image056.jpg


Sơ đồ hạch toán CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên (tk 153)


image058.jpg
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều