Khi tính vốn lưu động ròng cần loại trừ những khoản nào?

  • Thread starter minhngocnguyen
  • Ngày gửi
M

minhngocnguyen

Sơ cấp
31/12/09
1
0
0
36
Vĩnh Phúc
Gửi các anh, chị!
Hôm nay em vừa được biết đến diễn đàn này, em có một câu hỏi như thế này nhờ mọi người giúp em:
Một đơn vị nhập máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, hợp đồng mua bán đã ký trong đó quy định phải chuyển tiền theo tiến độ, sau khi chuyển 100% tiền thì bên bán sẽ giao toàn bộ máy móc thiết bị (máy móc thiết bị đồng bộ). Phần tiền thanh toán đơn vị hạch toán vào tài khoản trả trước người bán (trong mục khoản phải thu).
Khi xem xét báo cáo tài chính của đơn vị, em đã tính vốn lưu động ròng (bằng Nguồn vốn CSH + Nợ dài hạn - Tài sản cố định và đầu tư dài hạn), kết quả cho thấy vốn lưu động ròng dương.
Tuy nhiên có một người đã nói rằng, vì khoản tiền trả trước mua máy móc thiết bị đó là khoản trả trước đầu tư vào tài sản cố định, khi hạch toán vẫn hạch toán nằm trong khoản phải thu nhưng khi tính vốn lưu động ròng phải loại trừ khoản đó đi.
Xin hỏi: Loại trừ như thế nào và có được phép loại trừ không?
Em xin cảm ơn!
 
S

songcham

Thành viên thân thiết
17/7/08
533
4
18
HCM
Khi xem xét báo cáo tài chính của đơn vị, em đã tính vốn lưu động ròng (bằng Nguồn vốn CSH + Nợ dài hạn - Tài sản cố định và đầu tư dài hạn)
Tuy nhiên có một người đã nói rằng, vì khoản tiền trả trước mua máy móc thiết bị đó là khoản trả trước đầu tư vào tài sản cố định, khi hạch toán vẫn hạch toán nằm trong khoản phải thu nhưng khi tính vốn lưu động ròng phải loại trừ khoản đó đi.
Xin hỏi: Loại trừ như thế nào và có được phép loại trừ không?
Em xin cảm ơn!
Trong công thức của chị, phần "Tài sản cố định + đầu tư dài hạn" chính là Tổng tài sản dài hạn.

Như vậy, tuỳ thuộc vào việc khoản Trả trước tiền mua mmtb của chị là dài hạn hay ngắn hạn (tiến độ hoàn thành dài hay ngắn) mà chị hạch toán khoản phải thu này là Phải thu dài hạn hay ngắn hạn.

Trường hợp là Phải thu trong dài hạn, tức là một bộ phận nữa của Tài sản dài hạn thì chị tiếp tục bổ sung vào cụm công thức: Tài sản cố định + đầu tư dài hạn + Phải thu dài hạn. Khi ghép trở lại vào công thức tính Vốn lưu động, chị đã loại trừ phần trả trước dài hạn này đúng không?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK