Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Tỉ giá thực dùng sau khi tính chênh lệch tỉ giá?

  • Thread starter khucnhacvui008
  • Ngày gửi
K

khucnhacvui008

Guest
27/12/08
3
0
0
42
ABC
Mọi người cho em hỏi :
Đầu tháng 12/2009
Số dư TK 111.2 $4000*16400 = 65.600.000
Số dư TK 331Y : $6000*16600 = 99.600.000
Trong kỳ có xuất tiền mặt mua ngoại tệ :$2000*17000 = 34.000.000
Khách hàng Y trả $4000*17400 = 69.600.000

Cuối kỳ em tính tỉ giá bình quân gia quyền cho 111.2
(4000*16400 + 2000*17000 + 4000*17400) /(4000+2000+4000) = 16.920 VND/$

Ngày 31/12/2009 thì tỉ giá ngoại tệ là 17500VND/$
Em làm như sau :
Đánh giá lại chênh lệch ngoại tệ :
N111.2 10.000* (17500-16920) = 5.800.000
C413 10.000* (17500-16920) = 5.800.000

Và đánh giá lại tài khoản 331Y khách hàng còn nợ $2000 *16600 (tỉ giá ghi sổ)
N413 $2000 *(17500-16600) = 1.800.000
C331Y $2000 *(17500-16600) = 1.800.000

Kết chuyển 413

N413 (5.800.000 -1.800.000)=4.000.000
C515 (5.800.000 -1.800.000)=4.000.000
Vậy cho em hỏi sau khi kết chuyển xong như vậy thì sang ngày 1/1/2010 thì số dư tài khoản 111.2 là $10.000*17500 hay $10.000*16.920
Và khi đó số dư TK 331Y sẽ là $2000 *17500 hay $2000 *16600
Rất mong được mọi người hướng dẫn.
Và trong thực tế thì doanh nghiệp thường dùng tỉ giá xuất ngoại tệ theo phương pháp nào là phổ biến (bình quân gia quyền 1 tháng 1 lần, bình quân gia quyền biến đổi, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, xuất đích danh).
 
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
V

vitcon1

Guest
23/10/09
35
0
0
hanoi
Việc bạn đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ vào cuối năm tài chính như vậy là đúng. Và khi đã đánh giá như vậy rồi, thì từ ngày 1/1/2010, tất cả các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ này sẽ được theo dõi theo tỷ giá ngày 31/12/2009, tức là 17.500VND/$. Còn việc các doanh nghiệp dùng tỷ giá xuất ngoại tệ theo phương pháp nào, thì mình nghĩ cái này còn tuỳ vào từng doanh nghiệp.
 
K

khucnhacvui008

Guest
27/12/08
3
0
0
42
ABC
Thanks.
Lúc mình học thì nghe nói có những phương pháp tính này :bình quân gia quyền 1 tháng 1 lần, bình quân gia quyền biến đổi, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, xuất đích danh. Mình muốn biết thực tế phương pháp nào thường được nhiều doanh nghiệp sử dụng nhất và thuận tiện nhất. Nếu trong công ty có nhiều nghiệp vụ phát sinh mà chờ tới cuối tháng tính tỉ giá bình quân 1 lần thì chắc chết quá.
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
Học kế toán online cùng Webketoan
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Xem nhiều