Hạch toán doanh thu, xác định thuế TNDN trong HTX dịch vụ vận tải

  • Thread starter ngdutan
  • Ngày gửi
N

ngdutan

Guest
12/12/07
39
0
0
Bình Phước
HTX dịch vụ vận tải được thành lập để làm các dịch vụ cho xã viên mà cụ thể là các xe khách chạy hợp đồng hoặc tuyến cố định; Khi các nhà xe chở khách thì việc thu tiền thể hiện bằng vé xe; HTX sẽ quản lý các cùi vé này (có đăng ký với cơ quan thuế) để là căn cứ xác định doanh thu của các nhà xe; cuối tháng HTX sẽ tổng hợp và yêu cầu nhà xe phải nộp lại 1 tỷ lệ % doanh thu nhất định thể hiện trên vé để lấy chi phí hoạt động của ban Chủ nhiệm HTX.
Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào doanh thu trên các cuốn vé được bán để xác định thuế GTGT và thuế TNDN đối với HTX; Phần thuế GTGT thì xác định được và nhà xe phải nộp; còn thuế TNDN trong trường hợp này thì HTX phải xác định như thế nào cho đúng.
Kính mong được sự giúp đỡ của các anh chị em trong diễn đàn. Xin cảm ơn
 

Thành viên trực tuyến

  • hoibandevn
  • doanmai2509
  • evan1905
  • đinh hữu

Xem nhiều