Xuất hóa đơn khi là Liên danh

  • Thread starter lecaoanhtuan
  • Ngày gửi
L

lecaoanhtuan

Guest
11/9/09
4
0
0
38
Đà Nẵng
Công ty chúng tôi (gọi tắt là B đứng đầu liên danh) liên danh với một công ty khác (gọi tắt là C thành viên liên danh) thi công một công trình trong đó B thi công giao thông, C thi công điện, cấp nước. (B không đăng ký kinh doanh ngành nghề điện, cấp nước). theo biên bản thỏa thuận liên danh thì sử dụng tài khoản của bên B để thanh toán. Bây giờ bên C lại ký hợp đồng với một công ty D (cũng không có chức năng thi công điện, nước), việc lý hợp đồng này chủ đầu tư không biết. Đến khi xuất hóa đơn lại có mấy ý kiến như sau:
1. Tất cả hóa đơn xuất ra đều ghi tên công ty B với giải thích: Tiền được chuyển vào Công ty nào thì công ty đó phải hoàn đủ hóa đơn với số tiền đã nhận.
2. Phần việc nào trong hợp đồng quy định của công ty nào thì công ty đó xuất hóa đơn (mình cũng trong số những người này)
3. Công ty D sẽ ghi hóa đơn chuyển cho công ty B và công ty B xuất hóa đơn cho CĐT gần giống với quan điểm 1. (Tôi thấy trường hợp này phi lý nhất)
Anh em nào biết xin cho ý kiến nhe!
Cảm ơn anh em!
Anh em giúp tôi với sao không có ai tranh luận đề tài này thế!
 
L

Luc van

Guest
...

1. Tất cả hóa đơn xuất ra đều ghi tên công ty B với giải thích: Tiền được chuyển vào Công ty nào thì công ty đó phải hoàn đủ hóa đơn với số tiền đã nhận.
2. Phần việc nào trong hợp đồng quy định của công ty nào thì công ty đó xuất hóa đơn (mình cũng trong số những người này)
3. Công ty D sẽ ghi hóa đơn chuyển cho công ty B và công ty B xuất hóa đơn cho CĐT gần giống với quan điểm 1. (Tôi thấy trường hợp này phi lý nhất)

Tôi xin có ý kiến như sau:
1. Bạn dùng tài khoản công ty bạn nên bạn sẽ xuất hoá đơn cho CĐT với số tiền thực nhận, còn việc bạn chuyển bao nhiêu tiên cho liên doanh C thì yêu cầu bên liên doanh C xuất hoá đơn cho bên bạn tưng ứng! vậy là đã giải quyết được cả mục 2 rồi đấy!
VD
Tổng giá trị ctrình: 1.000.000.000 đồng
- CĐT thanh toán 1.000.000.000 vào TK Cty bạn ---> bạn xuất hoá đơn 1 tỷ cho CĐT luôn.
- Bạn chuyển cho Liên doanh C là: 500.000.000 đồng ---> yêu cầu LD C xuất hoá đơn cho bên bạn với giái trịi 500.000.000 đồng
 

Xem nhiều