Dự thảo công văn hướng dẫn thực hiện TT 130 về quyết toán thuế TNDN

  • Thread starter thienhoang
  • Ngày gửi
T

thienhoang

Sơ cấp
3/12/04
41
2
6
45
TPHCM
Mình có công văn này nhưng chưa có số, muốn post lên nhưng em nó là pdf, 396Kb vượt quá limit của forum nên ko post được. Nó gồm 5 trang, nằm trong bộ tài liệu tập huấn sáng nay của Cục thuế từ trang 175-179, nói về những nội dung hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009, nội dung sơ lược gồm :
1. HD tính vào CP được trừ khoản nộp quỹ BH TCTN
2. HD ko tính vào chi phí được trừ khoản thuế TNCN của NViên
3. HD nộp thuế ấn định theo tỷ lệ trên dthu đối với Đvị sự nghiệp
4. HD thu thế TNDN hoạt động chuyển nhượng BĐS
5. HD xác định thuế TNDN đối với DN có năm tái chính khác với năm dương lịch
6. HD xác dịnh lỗ và cuyển lỗ
7. HD về thu nhập khác
8. HD về áp dụng ưu đãi thuế TNDN
9. Thông báo các văn bản mới có hiệu lực ảnh hưởng đến qtoán TNDN năm 2009.
 

Xem nhiều