Phương pháp tính trị hàng tồn kho cuối kỳ

  • Thread starter Phuongkt85
  • Ngày gửi
P

Phuongkt85

Sơ cấp
23/10/08
43
0
0
Ha Noi
Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ có thể là khác nhau giữa các hàng hóa khác nhau không? Mình có thể tính giá trung bình với thành phẩm cuối kỳ nhưng lại tính gía thực tế đích danh với hàng nhập mua ko, tức là với hàng nhập mua về lúc xuất bán thì mình xuất với giá đích danh.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều