Tạm hình thành TSCĐ để tạm trích khấu hao

  • Thread starter LONGRIVER2902
  • Ngày gửi
L

LONGRIVER2902

Guest
3/10/06
43
2
8
q7, tp hcm
CÁc bạn cho mình hỏi nhé. Mình có 1 công trình đang xây dựng, nghiệm thu 1 số phần rồi và đã có hóa đơn nên đang treo vào 2412, còn một số phần chưa nghiệm thu xong nên chưa có hóa đơn và bên mình đã trả tiền tạm ứng cho khách hàng rồi, số tiền cũng tương đối lớn. Hiện nay công trình đã đưa vào sử dụng, vậy mình phải tạm hình thành TSCD9 để trích khấu hao. Vấn đề là giá trị tạm tính là giá trị nào? Lấy phần đã có hoá đơn kết chuyển từ 241 sang 211 hay lấy 241 (đã có hoá đơn) + công nợ đã tạm ứng cho một số hạn mục chưa nghiệm thu và chưa có hoá đơn sang 211. Khi cộng công nợ tạm ứng vào nữa thì sẽ phát sinh 1 vấn đề khi đối chiếu công nợ sẽ không khớp nhau (sẽ giải trình với kiểm toán => giảm công nợ phải thu (ứng tiền hàng) và tăng tạm tài sản.
Xin các bạn góp ý giúp

Mình xin cảm ơn rất nhiều
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều