Báo cáo tài chính bị sai.

  • Thread starter CSINY
  • Ngày gửi
C

CSINY

Guest
2/12/09
12
0
0
Vung Tau
Các bạn ơi cho mình hỏi, báo cáo tài chính năm 2008 mình làm bị sai, (thiếu 1 con số ở bảng báo cáo KQHĐKD, sai 1 con số ở báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thiếu 1 số ở bảng thuyết minh) nhưng tất cả những sai sót này không ảnh hưởng đến kết quả của báo cáo tài chính. Bây giờ mình phải điều chỉnh như thế nào? Giúp mình với, cám ơn các bạn rất nhiều. (Mình làm bằng excel, không phải phần mềm)
 
L

LONGRIVER2902

Guest
3/10/06
43
2
8
q7, tp hcm
sai 1 con so mà không ảnh hưởng đến báo cáo tài chính là như thế nào mình chưa hiểu ý bạn. Nếu có hiểu theo ý bạn thì ko ảnh hưởng thì điều chỉnh làm gì?
 
M

msMy

Guest
26/8/09
6
0
0
HP
Báo cáo tài chính bao gồm rất nhiều mẫu, bảng bạn ah.mà thiếu 1 con số ở bảng báo cáo KQHĐKD thì KQ cũng sẽ sai chứ???? sai 1 con số ở báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì tiền cũng sẽ sai. Bảng thuyết minh thì có thể ko ảnh hưởng.
 
M

msMy

Guest
26/8/09
6
0
0
HP
Bạn có thể làm công văn giải trình xin nộp lại BCTC.
Bạn tham khảo ở Điểm 5, Mục I, Phần B Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế quy định:

"5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế:
5.1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
5.2. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế. Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện.
5.3. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp, người nộp thuế được điều chỉnh giảm tiền thuế, tiền phạt (nếu có) tại ngày cuối cùng của tháng nộp hồ sơ khai bổ sung; hoặc được bù trừ số thuế giảm vào số thuế phát sinh của lần khai thuế tiếp theo.
5.4. Mẫu hồ sơ khai bổ sung:
- Tờ khai thuế tương ứng với tờ khai thuế cần được khai bổ sung, điều chỉnh thông tin;
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này."

Trường hợp công ty đã lâp quyết toán thuế TNDN năm 2008 và nộp cho cơ quan thuế có một vài sai sót thì căn cứ quy định nêu trên để lập hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế nếu cơ quan Thuế chưa công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở công ty.
chúc bạn thành công!
 
T

tuyenkt8f

Sơ cấp
12/1/07
4
0
1
36
Thành phố Hồ Chí Minh
Chào cả nhà, giúp mình với. Nơi mình làm là DNTN chuyên san lấp mặt bằng. BCTC những năm trước kê khai TSCD k có HD tài chính, kê thiếu vốn chủ sở hữu (trên giấy phép 1.695, kê khai có 1). Mình phải điều chỉnh báo cáo tài chính như thế nào? Mình chưa khi nào điều chỉnh báo cáo nên không biết điều chỉnh trực tiếp vào số đầu năm của BCTC hay điều chỉnh bằng bút toán trong kỳ phát sinh.
Mong mọi người giúp mình với. Cảm ơn trước nha
 

Thành viên trực tuyến

  • tranhangpc
  • hoangphuoc
  • XkldNhatBan
  • duseovntop
  • Duy14499

Xem nhiều