Sửa sai trong BCTC

  • Thread starter nguuyet
  • Ngày gửi
N

nguuyet

Guest
25/6/09
1
0
0
quận 9, tphcm
Anh chi nào biết bài này giải dùm em với.
"Trong năm lập BCTC kế toán quên không phân bổ chi phí lãi vay(đã trả trước) vào chi phí kinh doanh của năm N-1, số tiền là 10.000.000. Hãy trình bày cách xử lý:
1. BCTC năm N-1 đã lập xong nhưng chưa phát hành.
2. BCTC năm N-1 đã phát hành và đây là sai sót không trọng yếu.
3. BCTC năm N-1 đã phát hành và đây là sai sót trọng yếu."
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều