Sửa sai trong BCTC

  • Thread starter nguuyet
  • Ngày gửi

1191 lượt xem

N

nguuyet

Sơ cấp
25/6/09
1
0
0
quận 9, tphcm
Anh chi nào biết bài này giải dùm em với.
"Trong năm lập BCTC kế toán quên không phân bổ chi phí lãi vay(đã trả trước) vào chi phí kinh doanh của năm N-1, số tiền là 10.000.000. Hãy trình bày cách xử lý:
1. BCTC năm N-1 đã lập xong nhưng chưa phát hành.
2. BCTC năm N-1 đã phát hành và đây là sai sót không trọng yếu.
3. BCTC năm N-1 đã phát hành và đây là sai sót trọng yếu."
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều