Xin ý kiến làm khóa luận, đề tài kế toán doanh thu, chi phí và XĐKQ kinh doanh

  • Thread starter ac116
  • Ngày gửi
ac116

ac116

Guest
23/11/09
1,159
11
0
33
cai lậy, tiền giang
Em đang đi thực tập tại công ty cấp thoát nước, ban đầu em định làm đề tài TSCĐ, nhưng cô kế toán tại công ty khuyên em làm đề tài doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh, cô nói TSCĐ đơn giản không có gì làm và cô cho em mượn bài mẫu về tham khảo. Em đã xem và thấy nó cũng đơn giản:
- về chi phí thì có chi phí GVHB, QLDN, hoạt động tài chính, khác. Chi phí GVHB thì ở công ty này không chuyển vào 632, mà sau khi tập hợp vào 154 thì chuyển thẳng qua 911, và không có sản phẩm dở dang cuối kỳ. Còn các chi phí còn lại cũng kết chuyển bình thường.
- Về doanh thu thì có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác. Doanh thu BH và cung cấp dvụ thì có doanh thu sản xuất và doanh thu lắp đặt và sữa chữa.
- Xác định KQKD thì kết chuyển bình thường và tính lãi (lỗ).
Anh chị thấy đề tài này thế nào, có thể đạt điểm cao ko? Em định làm luôn phần tính giá thành luôn được ko, hay là phân tích thêm báo cáo kết quả kinh doanh. Em rất cần đạt điểm A môn này, mong anh chị giúp đỡ cho em lời khuyên nhe!Thanks
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều