Cách hạch toán thuế GTGT đuợc phân bổ cho hàng chịu thuế và không chịu thuế?

  • Thread starter caolamtuyen
  • Ngày gửi
C

caolamtuyen

Sơ cấp
24/1/08
7
0
1
TPHCM
Công ty e bên lĩnh vực du lịch, hàng tháng số thuế đầu vào được phân bổ cho hàng chịu thuế và không chịu thuế.trong tháng phát sinh

Số thuế đầu vào phát sinh trong kỳ là: 34.844.897d
Số thuế đầu vào được khấu trừ trong kỳ: 34.771.754d
Số thuế đầu ra phát sinh trong kỳ : 39.215.588d
Nhờ mấy anh chị chỉ dùm e cách hạch toán số thuế GTGT đầu vào như thế nào khi làm sổ sách.
 

Xem nhiều