chên lệch TGNH giữa sổ sách so với thực tế

  • Thread starter bluestarvn
  • Ngày gửi
B

bluestarvn

Guest
4/4/08
8
0
1
37
binh duong
cả nhà giúp mình vấn đề này với.
Cty mình số dư TGNH năm 2008 là 200USD nhưng trên sổ sách thì =0, hàng tháng đều có phát sinh các NV thu, chi:
VD: khách hàng trả tiền hàng:10.550USD; thực tế rút tiền gửi NH nhập quỷ tiền mặt là:10.000USD. nhưng kế toán định khoản là rút: 10.550USD. tiền phí rút tiền: 500USD kế toán bỏ luôn. không đưa vào sổ sách. các tháng đều như thế dẫn đến trên sổ sác cúi năm 2008 vẫn là 0USD nhưng thực tế nó còn 1.250USD.
đến giữa năm 2009 mình tiếp nhận kế toán ở CTnày nhưng vì kế toán làm như thế đã 2 năm rồi dãn đến sổ sách và sổ phụ ngân hàng không cân. theo các bạn thì mình phải sử lý như thế nào?
rất mông nhận được những lời trợ giúp. thanks!
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều