Cách hạch toán giá tạm tính của TSCĐ

  • Thread starter tranquangtran
  • Ngày gửi
T

tranquangtran

Trung cấp
22/1/07
54
0
0
DT
Đơn vị mình đang thực hiện XDCB 4tỷ, đã hoàn thành 70% đã nghiệm thu khối lượng và đã làm thủ tục thanh toán xong. Phần còn lại đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhưng phần giá trị chưa quyết toán được
Vậy mình tạm tính nguyên giá TSCĐ để tăng TS, trích khấu hao và hạch toán như thế nào.
 
Perfume_at

Perfume_at

Cao cấp
3/6/09
787
13
18
Hà Nội
Tạm tính nguyên giá theo dự toán hoặc số quyết toán trên sổ sách, quyết định tạm tăng tài sản kể từ ngày nghiệm thu bgiao đưa vào sử để trích khấu hao ghi
Nợ 211/Có 338
Khi duyệt quyết toán thì điều chỉnh tăng giảm và chuyển toán từ 241
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức
Perfume_at

Perfume_at

Cao cấp
3/6/09
787
13
18
Hà Nội
Tạm tăng nguyên giá TSCĐ theo dư toán hoặc quyết toán trên sổ sách kể từ ngày nghiệm thu bgiao đưa vào sử đụng để trích khấu hao ghi Nợ 211 Có 338. Sau khi quyết toán điều chỉnh tăng giảm giá trị và chuyển toán 241
 

Xem nhiều