hạch toán nguyên vật liệu nhận gia công chế biến

  • Thread starter suongmaibuon
  • Ngày gửi
S

suongmaibuon

Guest
30/1/10
12
0
1
Hà Nội
Em đang thực tập tại một công ty may gia công hàng xuất khẩu cho Hàn Quốc. Em có một số vấn đề cần hỏi về NVL nhận gia công.
1. Khi nhập khẩu NVL về mình có phải nộp và kê khai thuế GTGT và thuế XNK không?
2. Phải hạch toán NVL nhận về như thế nào?
3. Khi giao lại thành phẩm thì hạch toán ra sao?
Cảm ơn anh (chị)!
 
D

dinh ngoc trang

Guest
29/10/09
29
0
0
32
HCMC
Chị suongmaibuon ơi, em xin góp ý, chị tham khảo nhé:
Hạch toán NVL nhận về: hạch toán vào tài khoản ngoại bảng theo dõi riêng Nợ 002
các chi phí liên quan đến việc gia công hàng : Nợ 622,627 / Có 331,334...
Cuối kỳ kết chuyển 154 để tính giá vốn gia công hàng.
Nợ 154/ Có 622,627
Nợ 155/ Có 154
Hạch toán thành phẩm giao lại:
Nợ 632/ Có 155
Nợ 131/Có 511/Có 333(nếu có)
Đồng thời ghi có : 002
:beer:
 
S

suongmaibuon

Guest
30/1/10
12
0
1
Hà Nội
Chị suongmaibuon ơi, em xin góp ý, chị tham khảo nhé:
Hạch toán NVL nhận về: hạch toán vào tài khoản ngoại bảng theo dõi riêng Nợ 002
các chi phí liên quan đến việc gia công hàng : Nợ 622,627 / Có 331,334...
Cuối kỳ kết chuyển 154 để tính giá vốn gia công hàng.
Nợ 154/ Có 622,627
Nợ 155/ Có 154
Hạch toán thành phẩm giao lại:
Nợ 632/ Có 155
Nợ 131/Có 511/Có 333(nếu có)
Đồng thời ghi có : 002
:beer:
 
S

suongmaibuon

Guest
30/1/10
12
0
1
Hà Nội
Cảm ơn bạn nhều lắm!
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều